Thurzó György*
  mátkájának, Czobor Erzsébetnek (32.)**

[1592. január 31.]

Köszönetemnek és magam ajánlásának utánna én szerelmes lölköm az Úr Istentül sok esztendeig való egészségedet, sok jó szerencséket is minden lölki testi jókat kívánok. Ennek előtte egy órával írtam egy levelet, melyben egészségemnek állapatját tudtodra adtam. Ezen órában kedig vévén az te leveledet, én édes szívem, melyet bizony nagy örömvel olvastam, értvén a te jó egészségedet, nem tűrhetem, hogy ismég né írjak. Azért bizony szívem szerint öröltem az te leveleden. Adgya az Úr Isten, hogy sok esztendeig oly jó hírt írhass egészséged felől. Bizony én szerelmes szívem, én is sem éjjel, sem nappal ki nem verhetlek szívembül. Azért én is kívánságod szerint itt sokat nem késem, hanem ha Isten egészségemet adja, általám fogva hétfőn estvére haza megyek. Adja az Úr Isten, hogy nagy jó egészségben láthassalak. Az Komóroczkitul való leveleket hogy megküldted, mint szerelmes szívemtül, nagy jó néven vettem. Az Úr Isten sok jovaival álgyon meg én édes szívem, szerelmes lölköm. Írtam Árva várában bőjt elő hónak utolsó napján anno 1592.

A te szerelmes társod

Turzó György
Hátra Kezdőlap Előre