Bajza József*
  feleségének, Csajághy Júliának (62.)**

Pesten, augusztus 28. 1839.

Édes Julcsám,

Tegnap leveled vétele után azonnal mentem Ivanovicshoz. Azt mondotta, hogy a kislány hasmenése nem a fogkeléstől van, mert akkor nem volna oly nagy mértékben, mint írod, hanem vagy hűléstől, vagy valamely más bajon akar a természet önmagától segíteni, ami gyakran történik. Itt küldöm az orvosságokat.

1. szám hasmenés ellen való; ebből minden hasmenés után 3 (három) szemet kell adni.

2. szám az álmatlanság ellen; ebből kell adni estve nyolc órakor 5 (öt) szemet.

Leveledből azt veszem ki, édes Julcsám, hogy ismét meg vagy ijedve és zavarodva a kis gyermek miatt. Én írásmódodból is rád ismerek már. Te másszor körülményesebb és bővebb vagy leveleidben, most igen keveset írsz, még azt is alig érinted, mikről én neked írtam; ezt másszor nem szoktad mellőzni. Nem kell azon mindjárt megrémülni, édes kedves jó Julcsám, ha a kis gyermeknek baja akad. Az igen is szokott dolog, s azért nincs mindjárt veszedelem, mint te képzeled. A köhögés ellen nem küld Ivanovics orvosságot, az úgy mond magától is elmúlik a náthával együtt. Ezeknél én nagyobb bajnak tartom azt, hogy te nem alszol; ez ismét ártani fog egészségednek.

Csodálom, amit írsz, hogy nálatok még mindig igen hideg van, holott itt igen szép meleg napok járnak. Hogy reggel és estve hűs legyen a levegő, annak már itt van ideje, mert szeptember következik.

Írd meg, édes Julcsám, mire határoztad magad, meddig akarsz elmaradni?

Kúthyval tegnap beszéltem. Azt mondotta, hogy elválik feleségétől. Felesége ma utazik Komáromba anyjával. Ki oka ezen történetnek nem tudhatni, mert Kúthy beszédéből az ember nem lehet okos. Ő egyébiránt nem szépen viseli magát, mert feleségéről még színészek előtt is olyakat beszél, ami nem illik.

Többet írnék, édes Julcsám, de vármegye gyűlésébe sietek, mert már tizedfél óra van. Azért isten áldjon, lelkem Julcsám, kis lányoddal együtt. Csókollak benneteket.

Tudósíts, hogy fordul egészsége Lenkének, hogy nyugodtan legyek és írj magadról is, ki nekem mindenem vagy.

Józsid
Hátra Kezdőlap Előre