Zrínyi Kata*
  férjének, Forgách Imrének (64.)**

[1572]

Az én holtomig való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes szüvem én édes urának; kívánok az atya úr Istentől a Krisztus által Kegyelmednek kimondhatatlan sok jókat testünk és lelkünk szerént, kiben, hogy velem egyetemben, én édes szerelmes uram, ő szent felsége Kegyelmedet sok jó ideig megtartson, szent nevének tisztességére és nekünk idvességünkre imádjuk ő szent felségét.

Továbbá szerelmes én édes szívem uram, Kegyelmednek azt írhatom, hogy a mi szerelmes gyermekeink, Istennek legyen hála, mind békével vannak.

Én édes szerelmes szívem uram, a szánat ím elküldöttem Kegyelmednek, kérem szívem én édes szerelmes uram, hogy Kegyelmed sehessen haza; én holnap várom kegyelmedet haza, ha Kegyelmed nem jöhet holnap, bizony elég bánatban leszek. Ezzel ajánlom kegyelmednek az én holtomig való szolgálatomat, és az én Kegyelmedhez való tiszta szívből való szerelmemet, mint szerelmes szívem, én édes lelkem uramnak. Az úr Isten hozza Kegyelmedet szerelmes én édes uram jó egészségben haza hamar, és adja az úr Isten, hogy láthassam Kegyelmedet szerelmes én édes lelkem uram ugyan jó egészségben és boldog életben, kiben nagy sok jó ideig egyetemben a mennynek, földnek ura minket megtartson az ő áldott szerelmes szent fiának érdeméért amen.

E levél kelt Bicsén cseterteken estve felé öt órán 1572.

A Kegyelmed szolgáló leánya és társa

Zrínyi Kata

 

E levél adassék a Nagyságos Forgách Imre uramnak, nekem szerelmes szívem urának tulajdon kezébe.
Hátra Kezdőlap Előre