Forgách Mária*
  férjének, Révay Péternek (65.)**

1601. március 20.

Szolgálatomnak utána szerelmes édes uram az hatalmas úr Istentől minden kívánta jókat kívánom Kegyelmednek megadatnia. Én Istennek hála alkalmas egészségben vagyok az gyermekekkel egyetemben. Szívem szerint kívánnám az Kegyelmed egészsége felől is hírit hallanija. Kegyelmedet kérem, mint szerelmes uramat, írja meg Kegyelmed énnekem, mint vagyon Kegyelmed; itt hegyek között való földön semmit jót nem hallhatok, Kegyelmed levelére édes uram támaszkodom, adja azért az hatalmas úr Isten, hogy valami jót írhasson Kegyelmed. Itt mi is érette vagyunk a szántáson és vetésen. Ezeknek utána az hatalmas úrnak kezében ajánlom Kegyelmedet édes uram. Írtam Szklabinyán 20 marcii 1601.

Kegyelmednek szolgáló atyafia

Forgács Mária.

 

Kívül: Az Nagyságos és nemzetes Révay Péter úrnak, nékem szerelmes uramnak adassék.
Hátra Kezdőlap Előre