Rákóczi György*
  feleségének, Lorántffy Zsuzsannának (88.)**

[1638. június 2.]

Az úr isten, édesem, szent fiának érdeméért minden idvösséges jókkal áldjon meg benneteket.

Én ma reggel három óra után, édesem, kiindulván Lugosból, Sidóvár alatt öttem ebédet, ide az hálóhelyünkre mezőben egy s két óra között jutottunk, s mivel azaz föld mind jó búzákkal bő termén szőlőkkel, igen-igen sok szép pisztrángos patakokkal bőves, ím ezelőtt fél órával jüvénk meg az pisztrángászatból, kiben Rákóczi Györgynek alkalmas múlatsága leve, ugyan jól is megázék az csizmája s nadrága; sok pisztrángot nem fogtunk, de mintegy hatvan olyakot, hogy Erdélyben az Jódon kívül mi nem láttunk, az mellett kophalat, lepénhalat és menhalat, rákot két vagy három tarisznyával, noha csak egy darabon halásztunk s az jobbik ágára nem is érkeztünk menni; örömest, édesem, bizon részt tennék benne, ha közelb volnátok; mi holnap az Vaskapuban hálunk, ki ide ugyan jó három mélyföld. Pénteken Kendefinél eszem ebédet s hálni Hacokra megyek; szombaton vacsorán Barcsai Sigmond uramnál leszek, s vasárnap praedicatiót is ott hallgatván s az városra megyek, s hétfőn isten áldomásából az gyógyi förödőben akarok menni, hova téged is, édesem, hozzon az úr isten szent fiának érdemiért szerencsés órában és jó egészségben; Sigáért is elküldök, ugyan ma megparancsolván Bálpatakinak, hogy hétfőn estvére oda jőjjenek; ma vöttük Bálpatakinak is levelét, jó egészségben vannak, de az szegény püspök uram, félő, el ne haljon. Minket ide igen szép esők verének, minden bőven vagyon. Adja az úr isten, édesem stb. Datum in Campis Mihencs 2. Junii estve 6 órakor Anno 1638.

A te szerelmes urad

Rákóczy György m. p.
Hátra Kezdőlap Előre