Vörösmarty Mihály*
  feleségéhez, Csajághy Laurához (89.)**

Zsibó, 1845. május 14-én

Édes Lórikám!

Reménylem, vetted kétrendbeli levelemet, melyek egyikét Borsodból Vatáról, másikat Zsibóról írtam. Azóta még mindig Zsibón vagyunk, holnap szándékunk megindulni Kolozsvárra, onnan Nagyváradra, s úgy minden maradozás nélkül haza. Meglehet, hogy a rossz utak miatt egy vagy két nappal későbben érkezünk, mert ahol rossz út van, lassan járunk, hogy bajunk ne történjék.

Itt igen kellemesen folynak napjaink. Wesselényi mindamellett, hogy szeme világát teljesen elvesztette, sőt lábával is bajlódik, körünkben igen vidám. Gazdaságát maga intézi, maga tesz mindenféle rendeleteket, leveleket diktál, s hírlapokat s leveleket olvastat fel magának titoknoka által, s tele van foglalatossággal. Gazdasága igen jó rendben van az erdélyiekhez képest. A vidék itt gyönyörű. A kastély dombon van: előtte jókora térség: szántóföld, rét, ligetek, kerített rétek lovai számára, fácányos kert. Ezen síkot a Szamos vize szegi be, a Szamoson túl igen szép hegyi róna, s azon túl körben hegyek. Kétszer künn ebédeltünk, egyszer a fácánosban, egyszer a vadkertben, hol szarvasok és vaddisznók vannak; de bekerítve, úgy, hogy kárt sehogy sem tehetnek. A vadkertben egy kis zuhatag van, mely alatt fürdőház. Itt ebédeltünk tegnap. Igen szép napunk volt. Szegény kis fiaim, ha ide hozhattam volna őket veled együtt csak egy órára is. De talán még a nyáron lesz alkalmunk, hogy együtt lehessünk valahol falun, mi úgy hiszem, egészségedre nézve is igen jótékony volna.

Szegény Béla miatt nagyon aggódom. Viseld gondját, kedvesem, s ha baja van, ne mulasszad el gyógyíttatni.

Wesselényi is feljő vagy tíz napra Pestre, ha az idő és út megengedi; mert erre mód nélkül rossz út van, csak Kolozsvártól kezdődik a csinált út, s az ide tíz mérföldnyire van. Úgy hiszem, holnap már ott leszünk, s azon túl nem lesz fennakadás.

Isten áldjon meg, Kedvesem, vigyázz egészségedre s kis gyermekeidre, hogy épen s baj nélkül találjalak benneteket. Csókolom kedves anyád kezeit. Csókollak édes kis csókám, és kis fiaimat. Isten áldjon meg.

Szerető férjed

Vörösmarty Mihál.
Hátra Kezdőlap Előre