Bakics Anna
  férjének, Révay Mihálynak (92.)**

[1556]

Szolgálatomnak utána szerelmes uram nagy szívem szörént kívánom hallanom ha az úr Isten te Kegyelmedet jól vitte Pozsonyba, én hála Istennek jól jöttem haza. Kegyelmednek egyéb újságot nem küldöttem, hanem ím valami két ludmonyát* küldtem Kegyelmednek. Továbbá szerelmes uram kérem Kegyelmedet, hogy Kegyelmed vegyen apró gombot harmincat az én spanyol köntösömre, feketét, mert egyébként kész volna, csak az héjával vagyon. Kérem Kegyelmedet szerelmes uram, hogy az uraimtól küldje el Kegyelmed az gyöngyöt, és az zöld selymet el ne feledjék. Isten tartsa meg Kegyelmedet nagy jó egészségben és minden jó szerencsével én jó szerelmes uram. Datum Holics, hétfőn anno 1556.

Az te Kegyelmed leánya

Bakics Anna.

 

U. I. Ha vétkes [az írás], Kegyelmed megbocsássa, mert estve nagy sietve írtam.

 

[Kívül] Nagyságos Révay Mihály uramnak, énnekem szerelmes uramnak adassék ez levél.
Hátra Kezdőlap Előre