Forgách Zsuzsanna*
  férjének, Révay Ferencnek (95.)**

[1599. július 3.]

Éltig való szolgálatomat ajánlom Kegyelmednek, mint szerelmes uramnak, az hatalmas úr Istentől kívánom Kegyelmednek jó egészséget, hosszú életet és minden kívánta javait nagyboldogul megadatni. Szerelmes uram az Kegyelmed levelét énnekem megadták, kiből megértettem, hogy Kegyelmed jó egészségbe vagyon, kit nagy szívem szerint akarom, én es hála az úr Istennek egészségbe vagyok. Én édes szerelmes uram, egyebet nem írhatok Kegyelmednek, hanem az nap, mely nap megadák az Kegyelmed levelét, érkezett uram atyám levele is, kibe tudakozik az mi egészségünk felől; én megírtam, hogy Kegyelmed nincsen itten, valami kevés cseresznyét küldtem neki és valami kevés szarvasgombát, azt is írja, hogy beteg, azért kérem Kegyelmedet, mint szerelmes uramot, Kegyelmed visszajövet térjen be hozzá, és látogassa meg Kegyelmed. Komjátin vagyon. Én édes szerelmes uram Kegyelmedet igen kérem, Kegyelmed semmit el ne felejtse az vásárlás dolgába, és Kegyelmed írjon énnékem mindenképen az Kegyelmed állapotját. Asszonyom néném is szolgálatját ajánlja Kegyelmednek és azon kér Kegyelmedet, hogy Kegyelmed kalapos süveget vegyen feketét ő magának, az kis úrnak és az Klazsonkának valami szebb színűt, nem feketét. Ezzel az hatalmas az úr Isten tartsa Kegyelmedet jó egészségbe, és adja, hogy hamar időbe láthassuk egymást jó egészségbe. Költ Szernyicén 3 julii anno 1599.

Az Kegyelmed hitvese szolgál míg él Kegyelmednek

Forgách Susánna.

 

[Kívül] Ez levél adassék az Nagyságos Révay Ferencnek, Túróc vármegye főispánjának, kedves uramnak kezébe.
Hátra Kezdőlap Előre