Kornis Zsigmond*
  Apor Péternének (138.)**

[1730. július 23.]

Méltóságos Grófné, kedves hugom asszony.

Az asszony hugom asszony nékem írt levelét az egy pár mesterséges lakattal együtt atyafiságosan vettem, és igen nagyra becsülöm, minthogy szép raritas* is, de még eddig nem tudjuk megnyitani. Megvallom, nagy örömömre lenne, ha az úr sógoruram és az asszony hugom asszony között való lakatot, mintsem ezt, hamarébb az egyességre megnyithatnók, avagy azt hallhatnók. Én méltóságos püspek uram ő excellenciájával is eleget beszéllettem, de csak azt jovallanók szívesen, hogy ha eddig meg lehetett az együtt való tűrés, miért továbbra is meg nem lehetne, meggondolván az istenes életet és magok szép gyermekeknek nevekedéseket, békességes tűréssel lévén mind a két fél egymáshoz, mindjárt jobban lenne a dolog, amelyre is ha én atyafiságoson segíthetek, örömest cselekeszem, maradván

Méltóságos grófné kedves hugom asszony

atyafia, köteles szolgája:

gróf Kornis Sigmond m. p.

 

Kolozsvár, die 23. Julii 1730.

[Kívül] Tekintetes nagyságos altorjai báró Apor Péter uram ő kegyelme házastársának, méltóságos gróf Kálnoki Borbára asszonynak, kedves hugom asszonynak adassék

Kézdiszentlélek.

 

[A levél hátán báró Apor Péterné saját kezű írása] Méltóságos gubernator uram levele az én dolgomról.
Hátra Kezdőlap Előre