Szómagyarázatok

 

accedál – hozzájárul

accludál – csatol

accurate – pontosan

accusatio – vád

admittál – megenged

angaria – negyedéves pénzjárandóság

apprehensió – neheztelés

approbál – helyesel

a rivederci – viszontlátásra

aviticum – ősi jószág

 

bék – bég

 

caeterum – egyébként

ceit-leitinant – magas katonai rangban lévő tiszt, talán ágyúszertiszt

certifikál – értesít

charme – báj

ci-devant – fent említett

circumstancia – körülmény

commendatio – ajánlás

complanatio – elsimítás

condescendál – hajlik valamire

confidens – bizalmas

confidentia – bizalmasság

conscientia – bűntudat, lelkiismeret

consentiál – beleegyezik

contemnál – nem törődik vele

contentum – elégedettség

 

decisio – határozat

defensio – védekezés

demoliroz – szétdúl

denique – tehát

desperál – kétségbe esik

dexteritás – ügyesség

diéta – országgyűlés

dissipál – szétver

distractio – szórakozás

divortium – elválás

donatio – adomány

 

eloccupál – elfoglal

exeptio – kivétel

expressus – futár

 

ferslag – láda

forspont – előfogat

furore – lelkesedés

 

galóca – lepényhal

glacier – gleccser

grádus – fok

grátia – kegy

gubernátor – kormányzó

 

Holics – Galicia

 

inscriptio – beírás

intercedál – közbelép

 

kamora szék – árnyékszék

(úti kamoraszék: hordozható árnyékszék)

karuly – karvaly

komma – vessző

konvinkál – rábizonyít

környülállás – körülmény

közönséges – itt: általános

kvietálás – nyugdíjba vonulás

 

ludmonya – lúdtojás

 

memorialis – emlékeztető feljegyzés

misericordia – itt: nyomorúság

 

observantia – szolgálat

 

passe-partout – szabad bejárás

passióm – szenvedésem

pazienza – türelem

persuadeál – rábeszél

pertineál – megillet

poena – büntetés

praeceptor – tanító

proferál – előad

proscribál – vagyonelkobzásra ítél

 

quartél – kvártély, szállás

 

raritas – ritkaság

regard – itt: figyelmesség

resolvál – dönt, határoz

 

séjour – tartózkodás

sententia – ítélet

Strabsprofosz – börtönőr

successio – örökség

 

taroja – teteje

timbre – itt: jegy

 

Urlaub – szabadság

 

vectura – szállítás

vikárius – püspöki helynök
Hátra Kezdőlap Előre