Találmányok

Ehhez kell még egy óra, amelyik mutatja az órát, a percet és a másodpercet, hogy meg lehessen mérni, milyen messzire jut el az ember egy óra alatt a széláramlattal.

C.249.

 

Ezek az ollók azonnal kinyílnak és bezárulnak, amikor a kéz húzza vagy nyomja őket.

Ollók, amelyekkel a kalapkészítők szabnak. Gyorsan nyílnak, és úgy zárulnak, akár a többi.

C.397.

 

Ez egy óramű azok részére, akik takarékoskodnak az idővel, és a következőképpen működik:

Amikor a tölcsér már olyan sok vizet töltött a tartályba, mint amennyi a szemközti mérlegserpenyőben van, akkor a nevezett serpenyő emelkedés közben az első tartályba tölti a vizét. Mivel ez így kétszer annyi súlyra tesz szert, kíméletlenül felemeli az alvó lábait, mire az felébred, és a kötelességei után lát.

I.B.20.

 

Ha egy gerendát szeretnénk átfúrni, akkor függőlegesen kell tartanunk, és alulról kell átfúrnunk, hogy a lyuk magától kiürüljön. Sátortetőt kell készíteni, hogy a forgács ne hulljon annak a fejére, aki a csavart forgatja, és arra is ügyelni kell, hogy az esztergályosok a csavarral együtt emelkedjenek. A lukat először kisebb fúróval kell kifúrni, és csak azután nagyobbal.

I.B.47.

 

Szánkó iszapra

Az a rész, amelyik felfekszik a talajra, legyen összefüggő, hogy ne ragadjon bele a sárba.

 

Szánkó hegyes és köves vidékre

Az a rész, amelyik a talajjal érintkezik, ne legyen összefüggő, hogy kevésbé nehéz legyen húzni; ugyanis minél kevésbé fekszik fel a súly, annál könnyebben mozog.

I.B.76.

 

Deszkákból összeácsolt, fedett csónak

De szereld fel egy nagy, belül elrejtett kormánykerékkel, és készíts egy csatornát az egyik végétől a másikig, ahogyan az a-ban látható, hogy a kerék érintkezni tudjon a vízzel.

I.B.79.

 

Ez a fújtató olyan, mint egy cukorsüveg, és van benne egy választófal, amelyik hosszában két részre osztja. Az egyik, mégpedig a felső, vízzel van megtöltve, a másik levegővel. A víz egy nyíláson keresztül, amely a kifolyónyílás mellett helyezkedik el, a légtérbe zuhog, és felgyűlve a fújtató nyílásán keresztül kiszorítja a levegőt. A felső rész, abban a mértékben, ahogyan fogy belőle a víz, egy csapóajtón keresztül levegővel telik meg, miként a másik is, és ez a legcélszerűbb fújtató, amit csak használhat az ember.

I.B.81.

 

Kell, hogy legyen az embernek egy bőrruhája, amelyen a mellrésznél kettős, ujjnyi széles karima található, aminek ugyanígy a derékszíjtól a térdig is kettősnek kell lennie. Ha a tengerbe kell ugranod, a mellnél lévő karimán keresztül fújd fel az öltözéked, ugorj a tengerbe, és ha nem látsz partot a közelben, vagy nem ismered a tengert, hagyd, hogy a hullámok sodorjanak. A légzőcsövet, ami az öltözékig nyúlik, mindig tartsd a szádban, és ha olykor a szokásos levegőre van szükséged, de a hab megfoszt tőle, akkor vegyél a légzőcső torkolatán keresztül az öltözékből.

 

Hártyákkal ellátott kesztyű a tengerben való úszáshoz.

I.B.81.

 

 

A gömb átmérője 1 vagy 1/3 könyök legyen. Tiszta üvegből készüljön, és tiszta vízzel legyen megtöltve, a közepében pedig legyen egy lámpás, amelyiknek a fénye a golyó középpontja körül van. Ha egy szoba közepén felfüggeszted, erős fényt fog kibocsátani.

I.F.23.

 

Ezen a kristály nagyítóüvegen nem lehetnek foltok, és egészen tisztának kell lennie. A pereménél 1/12 hüvelyk vastagnak kell lennie, vagyis 1/144 könyöknek, középen pedig, használójának látóképessége, vagyis a neki megfelelő szemlencsék viselkedése szerint vékonynak kell lennie. Olyan öntőformával is kell készíteni, mint amilyenek a szemlencséké.

Ennek a lemeznek a szélessége 1/6 könyök, a hosszúsága pedig 1/4 könyök legyen, vagyis 3 hüvelyk hosszú és 2 hüvelyk széles legyen, vagyis 1” a négyzeten. Ezt a nagyítóüveget a szemtől 1/3 könyöknyire kell tartani, és ugyanilyen messze kell lennie a betűtől, amelyet olvasol. Ha távolabb van, a betű nagyobbnak fog látszani; a szokásos nyomtatott betű olyan nagynak fog látszani, mint a gyógyszerszekrényen lévő betű.

A dolgozószobában könnyen megtartható ez a nagyítóüveg, de ha a szabadban akarod használni, akkor 1/8 könyök hosszúra és 1/12 könyök szélesre csináld.

 

 

Lámpás, amelyben annál magasabbra emelkedik a kanóc, minél mélyebbre süllyed az olaj.

Ez amiatt van, hogy a kerék, amely a kanócot emeli, az olajon úszik. Amilyen mértékben fogy az olaj, olyan mértékben süllyed a kerék, süllyedés közben pedig forog maga körül a fonál miatt, amely általában a kerékagyra van tekerve, a kerék fogai pedig meghajtják a fogazott csövet, amelyben a kanóc található.

I.G.41.

 

Elődeink különböző berendezéseket használtak arra, hogy megnézzék, mekkora utat tesz meg egy hajó óránként. Egyet ezek közül Vitruvius is megemlít az építőművészetről írott könyvében, de az az eljárás ugyanúgy hibás, mint a többi.* Ez abban áll, hogy egy malomkerék, amelyik a pereménél a tengerrel érintkezik, teljes fordulataival egyenes vonalat ír le, amit a kerék kerületi vonalának kiegyenesítése ad meg. Ez a találmány azonban csak a tavak sima és mozdulatlan felületén használható. Ha azonban a víz a hajóval azonos mozgást végez, akkor ez a kerék nem fog a hajóval együtt mozogni, így az ilyen találmánynak nem sok értelme van.

Van még egy másik eljárás is, amit két sziget közötti, ismert szakaszon próbáltak ki, mégpedig egy könnyű deszkával, amit állandóan ér a szél, a deszka pedig az őt érő szél gyorsasága vagy lassúsága szerint többé vagy kevésbé ferdén helyezkedik el. Ez pedig Battista Albertinél található.

Battista Alberti eljárása az egyik szigettől a másikig tartó, ismert szakasz hosszának megmérésén alapul. Ez az eljárás azonban csak ugyanolyan hajón használható, mint amilyenen a kísérletet végezték, mégpedig ugyanolyan terheléssel, ugyanolyan vitorlákkal és ugyanolyan vitorlaállással, és ugyanakkora méretű hullámoknál. Az én eljárásom viszont minden hajón használható, akár evezős, akár vitorlás, mindig alkalmazható, legyen az a hajó kicsi vagy nagy, keskeny vagy hosszú, magas vagy alacsony.

I.G.54.

 

A hercegnő fürdőkályhájának felmelegítéséhez háromrésznyi meleg vizet kell adnod négyrésznyi hideg vízhez.

I.I.34.

 

Morzsolj szét egy gubacsot finom lisztté, és hagyd nyolc napon át fehérborban ázni. Továbbá lúgozz vitriolt ugyanolyan hosszú ideig vízben, hagyd a vizet és a bort külön-külön jól leülepedni és kitisztulni, majd gondosan szűrd le őket. Ha azután a fehérbort felengeded ezzel a vízzel, sötétpirosra változik.

 

(Vázlat: kerék, tengelyéhez rögzített súllyal.) Ha valamely súlyt akasztunk erre a kerékre, mégpedig olyat, amely meg is mozgatja a kereket, ennek a súlynak a középpontja mindig a forgástengely alá fog kerülni.

És nincs olyan, forgó tengelyt tartalmazó berendezés – ha emberi lelemény hozta létre –, ami ezt a hatást ki tudná védeni.

Ó, ti, akik a folyamatos mozgás fölött spekuláltok, mennyi hiábavaló vázlatot készítettetek egyazon kutatás közepette! Álljatok csak be az aranycsinálókhoz!*

F.II.
Hátra Kezdőlap Előre