Hadviselés

Ha két barhent darab közé vaspikkelyeket helyezel, és ebből készítesz ujjast, biztos lehetsz afelől, hogy azon semmiféle nyíl nem hatol át.

C.358.

 

Ha egy kőre, amelyik már éppen szétesőben van, egy nyilat fektetsz és kiegyensúlyozod, akkor meg fogod látni, hogy amikor a nyíltól 10 mérföldnyire elsütnek egy nehézágyút, a talaj rázkódása miatt vagy a nyíl esik le, vagy a kő esik szét, amelyiken a nyíl egyensúlyban nyugszik.

 

Egyébként, ha egy kisebb ágyút egy fallal körülvett udvarban elsütsz, akkor azon a helyen minden edény, illetve minden fedett ablak azonnal be fog törni. Sőt, a tetők is felemelkednek kissé az alapzatukról, a falak és a padló megremegnek és megrázkódnak, mint nagy földrengés idején, a pókhálók leesnek, az apróbb élőlények elpusztulnak, és minden a közelben lévő test, amelyik levegőt tartalmaz, meglehetősen nagy károkat szenved.

C.363.

 

Ha a láb és a cipő talpa közé gyapjúból font, egy ujjnyi vastag anyagbetétet helyezel, akkor védve leszel a gyaloghorgoktól, mivel azok nem tudnak a lábadba fúródni.

C.370.

 

Ha az ágyú lövedéke kőből van, akkor annak olyan laposnak kell lennie, mint egy sajtnak, és ha az ágyú üregének hasonló formája van, és a középpontja, azaz a farokrész középpontja nem esik egybe a kő középpontjával úgy, hogy az repülés közben forogjon a levegőben, akkor a lövedék kétségtelenül sokkal gyorsabb lesz. Ugyanis, ha veszel egy 6 uncia súlyú golyót és egy azonos súlyú kereket, amelyiknek a karimáján nincsenek szegletek, meg fogod látni, hogy a golyó messzebbre eltávolodik attól, aki elgurítja, mint a kerék, mégpedig azért, mert részben az is forog, amin keresztülsiet. Ez tehát a helyzet, mert az azonos súlyú lövedék, ha kerek, több levegővel ütközik, és nagyobb ellenállással találja szemben magát, míg ha lapított, az élével hasítja a levegőt, és ennek következtében gyorsabban száll és halad át rajta.

 

A sok azonos porral és azonos lövedékkel működő ágyú közül az hajítja gyorsabban és messzebbre a lövedékét, amelyikben ugyanabban az időben nagyobb tüzet gyújtanak.

Az azonos súlyú lövedékek közül az bizonyul súlyosabbnak, és az üt nagyobbat, amelyik gyorsabb.

Ügyelj arra, hogy a farokrészben lévő üreg ugyanolyan magas legyen, mint amilyen hosszú, és hogy elsütéskor az összes por felhasználódjon.

I.B.110.

 

Leggyakrabban az az ágyú rombolja le a bástyát, amelyik a legtávolabbra hajítja a lövedékét.

Állíts fel egy szabályt arra nézve, hogy a por mennyiségét növelni kell-e vagy csökkenteni a különböző lövedékek esetében, legyenek azok vasból, ólomból vagy kőből.

 

A természet legfőbb ajándéka, a szabadság megőrzése céljából találok én ki támadó- és védekező eszközöket, arra az esetre, ha nagyravágyó zsarnokok gyötörnének minket. Először a falakról fogok beszélni, azután arról, hogyan őrizhetik meg a lakosok jóságos és igazságos uralkodójukat.

P.

 

A buffonico a lándzsa hegyére szerelt eszköz. 2 könyök hosszú és 1/8 könyök vastag, abroncsokból áll össze, és a külső végén egy vékony, háromszögletes csövecske van, amiből a tűz előtör.

Először töltsd meg a hüvelyt porral. Miután a port a torkolaton keresztül betöltötted, jól összetömörítetted, és addig ütögetted, míg egészen kemény nem lett, fúrj bele egy kicsi, 1/8 könyök hosszúságú lyukat, majd helyezd fel a fedőt a csövecskével. A por finom szemcsékből álljon, és keverd össze ólomforgáccsal, amit ráspollyal lehet előállítani. Azután gyújtsd meg, és ez majd alaposan megrémíti a lovakat, az ellenségnek pedig sok kárt okoz.

 

Tegyél a közepébe száraz szivacsot taplónak.

Ezeket a robbanó gyutaccsal töltött golyókat az ellenség bástyáira kell hajítani.

A stocladle körülbelül egy láb magas, kenderből és halenyvből összegyúrt, robbanó gyutacsokkal töltött részecskékkel ellátott golyó. Az említett részecskéknek legfeljebb egy ujjnyi hosszúságúnak kell lenniük, és mindegyik vékony, inakkal vagy enyvezett papírral bevont rézből van, és mindegyik részecske kétszer át van fúrva, és egy rézgolyón helyezkedik el, ami különféle, labirintusszerű, puskaporral töltött járatokkal van tele. Az említett járatok oldala azonban tele van lyukakkal, amelyek fedik egymást a robbanó gyutacsokon lévő lyukakkal, és egy gyújtócső segítségével lehet őket meggyújtani, amelyik nyolc nyíláson át ontja a tüzet, hogy senki se tudja elnyomni vagy eloltani. Amikor a tűz a közepéig hatol, a robbanó gyutacsok félelmetes robajjal elkezdik egymás után kilövellni halálos golyóikat.

 

Ha ezeket gályára akarod alkalmazni, akkor a robbanó gyutacsokat kemény papírból készítsd, és a köztes tereket kénporral kevert szurokkal töltsd meg. Akkor három szolgálatot is tesz neked: Először is károkat okoz a robbanó gyutacsok által, másodszor elolthatatlan tüzet gyújt, amely mindent feléget, ami fából van, és az iszonyatos bűz miatt senki sem tud majd a közelébe menni.

I.B.80.

 

Ha egy földterületet el akarsz árasztani, vagy egy falat ágyúk bevetése nélkül akarsz lerombolni, és rendelkezésedre áll egy folyó, akkor úgy járj el, ahogyan bemutatjuk. Vagyis: állíts le cölöpöket, amelyek éppen olyan szélesek, mint a folyó töltése, állítsd őket 1 könyök távolságra, vagy még többre, ha szélesebb deszkáid vannak. Aztán erősítsd fel a deszkákat minden két cölöp közé, és hagyd feltöltődni [a duzzasztómedencét]. Ha megtelt, emeld fel az M összekötő-gerendát, akkor a, a deszka felső része előre fog jönni, mialatt b, a deszka alsó része hátra megy. Ekképpen a már említett deszkák keresztbe állnak, és a víz akadálytalanul lefolyhat. Azonban ügyelj arra, hogy a gátakat egyszerre, egy puskalövésre vagy egyéb jelre nyissák meg, hogy ugyanabban az időben legyenek nyitva, és így a víz nagyobb nyomással és több dühvel ütközzön az akadályba.

Ha a víz nagyon meredeken folyik, állíts fel 1/2 mérföld távolságra egy ilyen gátat, és egy kötél segítségével minden zsilipjét egyszerre nyisd ki, így jobban kifejti a hatását, és minden veszélyen kívül kerül az, aki kinyitja.

I. B. 64.
Hátra Kezdőlap Előre