Fény és árnyék

A fény a sötétség elűzése. Az árnyék a fény megvonása.

Eredeti fény az, amelyik a sötét test megvilágításának okozója.

Származtatott fény borítja azon testek részeit, amelyeket az eredeti fény világít meg.

Eredeti árnyék található a test azon részén, amelyet a fény nem tud megvilágítani.

A származtatott árnyék csupán az árnyéksugarak ütközése.

Minden test, amely sugárkévét hoz létre, számtalan képpel tölti meg maga körül a levegőt.

Az árnyék- vagy fénykéve azon sugarak tömege, amelyek a beárnyékolt vagy a megvilágított testből kiindulnak, és visszaverődés nélkül hatolnak át a levegőn.

Árnyék- vagy fénytörő az, ami az árnyék-, illetve fénysugarak pályáját elvágja és megtöri.

C.116.

 

Minden dolgot más dolgok vesznek körül, és azokon keresztül észleljük őket. Minél távolabb helyezkedik el a második dolog az elsőtől, annál jobban eltakarja azt az első a szem elől.

C.125.

Árnyékosabb az a hely, amelyet az árnyéksugarak nagyobb mennyiségben érnek.

Az a hely, ahová az árnyéksugarak nagyobb szögben esnek, sötétebb.

 

Világosabb az a hely, ahonnan nagyobb mennyiségű fénysugár verődik vissza.

C.31.

 

Az egyformán sötét dolgok közül, amelyek egyformán nagy távolságra fekszenek, az tűnik sötétebbnek, amelyik magasabban van a föld felett.

Annál élesebb az árnyék körvonala, minél közelebb megy végbe az ütközése az eredeti árnyéknál.

Az a beárnyékolt test, amelyik sötétebb háttérrel határos, kisebbnek tűnik.

Az a megvilágított test, amelyik világosabb háttérrel határos, nagyobbnak tűnik.

Ez éjszaka látszik jól az épületek tetején, amikor mögöttük felvillan valami. Mert amikor valami felvillan, akkor úgy tűnik, hogy az épület megnő. Ebből következik, hogy ez az épület ködben vagy éjszaka, amikor a levegő tiszta és derült, nagyobbnak tűnnek.

C.126.

 

A nap képe a kisebb hullámokban ragyogóbbnak tűnik, mint a nagyobbakban. Ez azért van így, mert a visszatükröződések, vagyis a nap képei a kisebb hullámokban nagyobb számban vannak jelen, mint a nagyobbakban, és mert a több ragyogó részecske nagyobb fényt ad, mint a kevesebb.

 

A hosszúkás és vékony alakú világítótest elmosódottabb körvonalú árnyékokat hoz létre, mint a gömb alakú fény, ez pedig a következő tételre vezethető vissza:

„Annak az árnyéknak, amelyik az eredeti árnyékhoz, pontosabban az árnyéktesthez közelebb van, élesebbek a körvonalai.

De ennek az oka éppen a hosszúkás alakú világítótest.

C.187.
Hátra Kezdőlap Előre