Zene

A zenének két baja van: az egyik ezek közül múlékony, a másik krónikus. A múlékony mindig a keletkezését követő pillanathoz kötődik, a krónikus pedig kellemetlenné és egyhangúvá teszi az ismétlésben.

C.382.

 

Íme, így működik a viola organista

Ha a henger rovátkáit két ütemre készíted, úgy, hogy az egyik sor fogai kisebbek, mint a másikéi, és nem egyeznek egymással, […] akkor az ívnek egyenletes mozgása lesz. Ha nem, akkor ide-oda fog döcögni. Készítsd tehát az elmondott módon, akkor az orsó mindig egyenletesen fog járni.

 

Itt egy sípokkal ellátott kerék készül, hasonló egy zenei kör lüktetéséhez, az úgynevezett kánonhoz, amit négy hangon énekelnek, és mindegyik hang az egész kerékkel énekel. Ezért készítek itt egy kereket négy foggal, úgy, hogy mindegyik fog egy hangnak feleljen meg.

I.B.50.

 

Dob rovátkákkal, amelyekhez egy tollakkal ellátott kerék dörzsölődik

Négyszögletű dob, amelynek a hártyája emelő segítségével kifeszíthető vagy leengedhető.

 

Ahogyan egy és ugyanaz a dob magasabb vagy mélyebb hangot ad ki, aszerint, hogy a hártya erősebben vagy gyengébben van kifeszítve, ugyanúgy ezek az azonos dobtestre különböző mértékben kifeszített hártyák különböző hangokat adnak.

I.B.175.

 

Több húrom van, amelyek oktávonként vannak egymásra hangolva, és el szeretném érni, hogy mindegyik egy ujjnyival jobban ki legyen feszítve, mint a másik. Azt kérdezem, hogy milyen súly feszíti ki őket annyira, ha ők ugyanolyan vagy kétszer olyan vastagok, és milyen hang fog keletkezni.

F.II.
Hátra Kezdőlap Előre