Fölhasznált és ajánlott irodalom

Arisztotelész: Metaphysica. Fordította és jegyzetekkel ellátta Ferge Gábor. Budapest, 1992, Logos.

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások. Budapest, é. n., Európa.

Ádám György (szerk): Élettan biológusoknak. I–II. Budapest, 1991, Tankönyvkiadó.

Dr. Balázs Lóránt: A kémia története. 1–2. Budapest, 1996, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai. Budapest, 1979, Tankönyvkiadó.

Benedek István: A tudás útja. Budapest, 1985, Gondolat.

Benedek István: Lamarck és kora. Budapest, 1975, Gondolat.

Bruno, Giordano: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról. Budapest, 1972, Helikon.

Eisenstein, Szergej: Montázs. 1938. In Képkorszak. Budapest, 1998, Korona.

Galilei, Galileo: Matematikai érvelések és bizonyítások. Budapest, 1986, Európa.

Goethe, Johann Wolfgang: Színtan. Budapest, 1983, Corvina.

Katona Ferenc: Az agy felfedezése. Budapest, 1969, Gondolat.

Klinghammer István – Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép. Budapest, 1983, Gondolat.

Lucretius Carus: A természetről. (De rerum natura.) Budapest, Kossuth.

Newton, Isaac: A Principiából és az Optikából. Bukarest, 1981, Kriterion. [Téka]

Prohászka Ottokár: Föld és ég. I. Budapest, é. n., Szent István Társulat.

Ross, Sir David: Arisztotelész. Budapest, 1996, Osiris.

Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Budapest, 1987, Gondolat.

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. 2. kiadás. Budapest, 1981, Gondolat.

Szabó Árpád – Kádár Zoltán: Antik természettudomány. Budapest, 1984, Gondolat.

Vitruvius: Tíz könyv az építészetről. Budapest, 1988, Képzőművészeti.

 

Leonardóról és tőle megjelent magyar nyelvű könyvek


Leonardo: Válogatott írások. Fordította Kardos Tibor. Budapest, 1953, Művelt nép.

Leonardo: Tudomány és művészet. Fordította Kardos Tibor. Budapest, 1960, Helikon.

Friedentahl, Richard: Leonardo. Budapest, 1980, Gondolat.

Dr. Antalóczy Zoltán: Tudomány és művészet. Leonardo da Vinci anatómiai rajzai. Budapest, 1989, Medicina.
Hátra Kezdőlap Előre