Tétel adatlapja
CÍMLAP
Bach Iván
Formális nyelvek

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Előszó

Bevezetés

Történeti áttekintés

1. Formális nyelvek
1.1. A formális nyelvek definíciója
1.2. Grammatikák
1.3. Miért grammatika a grammatika - Egy illusztratív példa
1.4. A Chomsky-féle nyelvosztályok
1.5. A tartalmazás problémája - Eljárások és algoritmusok
1.6. Nyelvek és automaták

2. Reguláris nyelvek
2.1. Reguláris nyelvek és véges automaták
2.2. Determinisztikus és nemdeterminisztikus véges automaták
2.3. Minimálautomata
2.4. A két irányban mozgó véges automata
2.5. Műveletek nyelvekkel
2.6. Reguláris halmazok

3. Környezetfüggetlen nyelvek
3.1. A levezetési fa
3.2. Nyelvtanok átalakítása
3.3. Nyelvtanok normálalakjai
3.4. Veremautomaták
3.5. A környezetfüggetlen nyelvek és veremautomaták ekvivalenciája
3.6. Determinisztikus veremautomata - Műveletek környezetfüggetlen nyelvekkel

4. Fordító automaták
4.1. Véges fordítók
4.2. Szintakszisvezérelt fordítási sémák
4.3. Veremfordító
4.4. Jellemző nyelvtanok

5. Szintaktikus elemzők
5.1. Általános elemzők, bal- és jobbelemezhetőség
5.2. A balelemzés, LL(k) nyelvtanok
5.3. A jobbelemzés, LR(k) nyelvek
5.4. Egyszerűsített jobbelemzés
5.5. Nyelvek és nyelvtanok

6. Az automataelmélet alapjai
6.1. A Turing-gép
6.2. A Turing-gép lehetőségei
6.3. A megállási probléma
6.4. A Turing-gép és a 0-ás osztályú nyelvek
6.5. Lineárisan korlátos automata
6.6. A számítástechnikai nyelvészet algoritmikusan eldönthetetlen feladatairól

Szószedet
Név- és tárgymutató
IrodalomIsmertető

Bach Iván könyve azoknak szól akik programnyelvekkel foglalkoznak, de segít azoknak is akik a természetes nyelv, a matematikai logika, a gépelemzés terén formális eszközökkel akarják megfogalmazni kérdéseiket és kijelentéseiket. A formális nyelveknek két eredete is van. Az egyik a matematikai logika formalizálása, a másik a természetes nyelvek szerkezetének számítógéppel való átírása. A kötet áttekinti a nyelvek osztályozását és a nyelvosztályok kapcsolatát a "különböző erejű" automatákkal (véges automaták, veremautomaták és Turing-gépek), s emellett bemutatja a hatékony elemzés és fordítás eszközeit is. A kötet ajánlható a programnyelvekkel foglalkozóknak és azoknak, akik a természetes nyelv, a matematikai logika, a gépelemzés terén kérdéseiket formális eszközökkel akarják megfogalmazni.