Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
egészségügye és honvédorvosai


Összeállította és lektorálta: Ács Tibor, Kapronczay Károly, Szállási Árpád

Sajtó alá rendezte: Gazda István

 

Készült a Magyar Tudománytörténeti Intézet gondozásában 2000-ben

Digitalizálva: 2004-ben[PDF formátumú dokumentumok]

I. ORVOSTUDOMÁNYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI REFORMTÖREKVÉSEK 1848-BAN
 1. Kapronczay Károly: Az álladalmi orvosi és közegészségi ügy rendezéséről
 2. Jónitz József: 1848 magyar orvosai
 3. Deési Daday András: 1848 márciusának hatása orvoskarunk fejlődésére
 4. Waldapfel Eszter: Pap Endre levele Szemere Bertalanhoz
 5. Kempler Kurt: Gyógyszerészeti reformtörekvések 1848-ban
II. KÓRHÁZÜGY
 1. Deési Daday András: Magyarország kórházai 1848-ban
 2. Vasvári Jenő: Az 1848-as szabadságharc tábori kórházai
 3. Barta István: Kossuth Lajos rendeletei a tábori kórházakról
 4. Englanderné Brüll Klára: Buda és Pest kórházai a szabadságharc idején
 5. Ács Tibor: A Magyar Hadi Főtanoda, 1848-1849
 6. Frankl József: Csorba József egykorú levele
III. A SZABADSÁGHARC EGÉSZSÉGÜGYE
 1. Radó Géza - Farkas Lajos: Kossuth Lajos, a szabadságharc hadegészségügyének megteremtője
 2. Szállási Árpád: A Kossuth-kormány egészségügye Debrecenben
 3. Varga Endre: A hadegészségügy 1849 nyarán
 4. Ács Tibor: Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeleteiből, valamint a Hadügyminisztériumban a katonai egészségügyről megőrzött iratokból
 5. Barta István: Kossuth Lajos egészségügyre vonatkozó rendelkezései 1848 novemberétől 1849 júliusáig
 6. Varga Lajos: Zlamál Vilmos levele Szemere Bertalanhoz
IV. BETEGÁPOLÁS, ÁPOLÓNŐK
 1. Kapronczay Károly - Szemkeő Endre: Betegápolás a magyar szabadságharc idején
 2. Barta István: Kossuth Lajos rendeletei a betegápolásra, beteggondozásra
 3. Kapronczay Károly - Szemkeő Endre: Kossuth Zsuzsanna országos főápolónő működése az 1848-1849. évi szabadságharcban
 4. Barta István: Kossuth Lajos intézkedése Kossuth Zsuzsannának országos főápolónővé történő kinevezéséről
 5. Egyed Ákos: A katonai betegápolás a szabadságharc idején Erdélyben
 6. Varga Endre: Kötszerek a szabadságharcban
 7. Szállási Árpád: A szabadságharc visszhangja az 'Orvosi Tár' 1848-as évfolyamában
V. AZ ORVOSTUDOMÁNY 1848-49-BEN
 1. Heller Vilmos: Az éter- és a kloroformnarkózis első hazai alkalmazása
 2. Csillag István: Narkózis alkalmazása az 1848/49-es szabadságharc idején
 3. Korbuly György - Csillag István: Adatok az éternarkózis magyarországi történetéhez
 4. Győry Tibor: Az orvostudományi kar 1848-ban és 1849-ben
 5. Szállási Árpád: Orvosi könyvek 1848-49-ből
 6. Csillag István: Lumniczer Sándor honvéd seborvosi könyve 1849-ből
 7. Kapronczay Károly: A szabadságharc korából származó puskagolyó
VI. JÁRVÁNYOK, FERTŐZÉSEK A SZABADSÁGHARC IDEJÉN
 1. Szállási Árpád: A kolerajárvány kezdete 1848-ban
 2. Varga Lajos: Adatok az 1848-ban "Moldovában és Oláhhonban kiütött cholera járvány" megismeréséhez
 3. Linzbauer Xavér Ferenc: A postai küldemények fertőtlenítéséről 1848-ban
 4. Gortvay György: A kormány rendeletei a kolera ügyében
 5. Mádai Lajos: Az 1848-49-es szabadságharc és a kolera
 6. Losonczy György: Az 1848-as honvédsereg egészségügyi szolgálatának küzdelme a kolerajárvány ellen
 7. Waldapfel Eszter: Szabadságharc korabeli levelek kolera ügyben
 8. Kapronczay Károly: Orosz szemtanúk az 1848-49. évi magyarországi kolerajárványról
 9. Szodoray Lajos: Néhány adat az 1848-49-i szabadságharc venereás helyzetéhez
 10. Tóth Tibor: Rendeletek a bujasenyv elhárítása és megelőzése érdekében
 11. Farkas Gyöngyi - Bőhm Jakab - Waldapfel Eszter: Levelek a bujakórról
 12. Varga Lajos: "A ragadványos szemgyulladás" 1849-ben
VII. ORVOSI VONATKOZÁSÚ NAPLÓK, LEVELEK A SZABADSÁGHARC IDEJÉBŐL
 1. Kapronczay Károly: Korányi Frigyes és a szabadságharc
 2. Id. Báró Korányi Frigyes emlékeiből
 3. Karasszon Dénes: A 104-ik honvéd zászlóalj főorvosának orvosi naplója
 4. Kapronczay Károly - Magyary-Kossa Gyula: A naplóíró Arányi Lajos
 5. Görgey István: Görgei Artúr sérüléséről
VIII. ORVOSOK ÉS ORVOSVEZETŐK A SZABADSÁGHARCBAN
 1. Ifj. Szállási Árpád: Néhány újabb adat Stáhly Ignác munkásságához
 2. Kapronczay Károly: Flór Ferenc
 3. Poór Imre: Sauer Ignác
 4. Balassa Béla: Balassa János
 5. Kapronczay Károly: Pólya József
 6. Kapronczay Károly: Buzay (Weitzenbreyer) Károly
 7. Kapronczay Károly: Kunewalder Zsigmond
 8. Jáki Gyula: Schoepf Merei Ágoston
 9. Kapronczay Károly: Tormay Károly
 10. Kapronczay Károly: Oroszhegyi Józsa
 11. Bernstein Béla: Zsidó orvosok a honvédseregben
 12. Barta István: Kossuth Lajos és az orvosok - személyi kérdések
IX. FOGORVOSOK A SZABADSÁGHARCBAN
 1. Huszár György: A szabadságharc fogorvosai
X. GYÓGYSZERÉSZEK A SZABADSÁGHARCBAN
 1. Mozsonyi Sándor: 1848 gyógyszerészetének képe
 2. Halmai János: Gyógyszerészetünk helyzete a szabadságharc idején
 3. Flór Ferenc levele a munkácsi várparancsnoksághoz
 4. Barta István: Kossuth Lajos rendeletei a gyógyszertárakkal, gyógyszerészekkel kapcsolatosan
 5. Halmai János: Gyógyszerész-portrék az 1848-49. évi szabadságharcban részt vett gyógyszerészekről
XI. A MAGYAR SZABADSÁGHARC LENGYEL VONATKOZÁSÚ ADATSORAIBÓL
 1. Kovács István: Lengyel orvosok a magyar szabadságharcban
 2. Buzinkay Géza: Bem József Magyarországra érkezése és sebének kezelése
 3. Farkas Lajos - Radó Géza: Damjanich tábornok lábtörése
XII. A SZABADSÁGHARC LEVERETETT
 1. Győry Tibor: Az orvostudományi kar a szabadságharc leverése után
 2. Waldapfel Eszter: Kovács Kedves levele 1849-ből
XIII. AZ EMIGRÁCIÓ
 1. Kapronczay Károly: Az 1848-1849. évi szabadságharc volt honvédorvosainak sorsa török földön
 2. Kapronczay Károly: Krajtsir Károly a lengyel emigráció élén
XIV. ZÁRSZÓ
 1. Ács Tibor: Adalékok az 1848-49. évi katonai egészségügyhöz