Jegyzetek

Bartók Béla írásai kötetbe gyűjtve negyedszázada jelentek meg: Bartók Béla válogatott írásai. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Szőllősy András. Bp. 1956. Tíz évvel később, szintén Szőllősy András szerkesztésében jelent meg Bartók írásainak mind ez ideig legteljesebb gyűjteménye. (Bartók Béla összegyűjtött írásai. Bp. 1966. Továbbiakban: BBÖI.) Néhány éve napvilágot látott leveleinek első jelentős gyűjteménye: Bartók Béla levelei. Szerkesztette Demény János. Bp. 1976.

Az e füzetben olvasható írások szövege az 1966-ban megjelent kötet szövegével azonos; mindig feltüntetem – az Összegyűjtött írások jegyzeteire támaszkodva – az eredeti megjelenés helyét, idejét.

Hangsúlyosan nem zenetudományi szempontok vezettek az írások kiválogatásakor; zenei szakszótárt nem mellékelek a kötethez, a közölt írások jellege ezt nem teszi szükségessé, de az olvasást könnyítendő, az előfordulás sorrendjében a zenei szakkifejezések, fogalmak, vonatkozások rövid magyarázata s a szövegben említett, kevésbé ismert személyek – a szöveg érthetősége szempontjából fontos – adatai megtalálhatók.

 

I. A MAGYAR NÉPZENE

Eredetileg a Muzyka 1929. (VI.) évfolyam 4. (április 20.) számában jelent meg. (201-202.) Magyarul először: BBÖI 579-580. Varsányi István fordítása.

 

II. A NÉPZENE FORRÁSAINÁL

Eredetileg a Muzyka 1925. (II.) évfolyam 6. (júniusi) számában jelent meg. (230-233.) Magyarul először BBÖI 576-578. Sebők Éva fordítása.

 

III. ZENEI FOLKLÓR

Eredetileg megjelent a Musikblätter des Anbruch 1919. (I.) évfolyam 3-4. (december) számában. (102-106.) Magyarul először: Bartók Béla válogatott írásai. Doleviczényi Edit fordítása. (BBÖI 571-575.)

 

IV. BUDAPESTI ELŐADÁS

Eredetileg megjelent az Új idők 1931. (XXXVII.) évfolyam 20. (május 10.), 23. (május 31.) és 26. (június 21.) számaiban. (BBÖI 672-681.) Az előadás elején és végén Kodály Zoltántól idézett mondatok eredetileg, ebben a formában a Zenei Lexikon (szerk. Szabolcsi Bence és Tóth Aladár. Bp. 1931.) Magyar népzene című szócikkében (II. 63-68.) olvashatóak. (Újabban megjelent: Kodály Zoltán: Visszatekintés 2. Bp. 1974. 135-136.)

 

V. MIÉRT ÉS HOGYAN GYŰJTSÜNK NÉPZENÉT?

Megjelent eredetileg a Népszerű Zenefüzetek (szerk. Molnár Antal) 5. számaként. Bp. 1936. (BBÖI 581-596.)

A mottó: „A népi dallam… valójában csak abban a pillanatban létezik, amikor éneklik vagy hangszeren játsszák s csakis az előadó akarata s előadói módja szerint létezik. Alkotás és előadás itt összekeveredik… olyan mértékben, amit a lejegyzésen vagy nyomtatáson, kottán alapuló zenei gyakorlat egyáltalán nem ismer…”

 

VI. NÉPDALKUTATÁS ÉS NACIONALIZMUS

Eredetileg megjelent a Tükör 1937. (V.) évfolyam 3. (március) számában, 166-168. (BBÖI 597-600.)

 

VII. FAJI TISZTASÁG A ZENÉBEN

Eredetileg a Modern Music 1942-es évfolyamában (153-155.) jelent meg. (BBÖI 601-603.; Barna István fordítása.)

 

VIII. NÉPDALKUTATÁS KELET-EURÓPÁBAN

Eredetileg a Musical America 1943. 1. (január) számában (27.) jelent meg. Az itthon maradt magyar nyelvű fogalmazványt Szabolcsi Bence közölte először 1953-ban a Zenetudományi Tanulmányok I. kötetében. (BBÖI 604-605.)

 
Hátra Kezdőlap