A magyar csillagászat klasszikusai

[PDF formátumú dokumentumok]

TARTALOM

A magyarországi csillagászat a humanizmus és reformáció korában
1. Ernst Zinner: Regiomontanus (1436-1476) Magyarországon
2. Vargha Domokosné: Mátyás király csillagásza, Ilkus Márton (1433-1493)
3. Balogh Jolán: Adatok a Mátyás-kori magyarországi csillagászokról
4. Hárs János: Erdélyi Láczi Jakab, egy régi magyar csillagász
5. Kelényi B. Ottó: A magyar csillagászat a 15-17. században
6. Kelecsényi Gábor: Északi fény a középkori Erdélyben
7. Vargha Domokosné: Csillagászat Magyarországon a török hódoltság idején
8. Bevilaqua-Borsody Béla: Marsigli magyarországi csillagászati megfigyelései
9. Rapaics Raymund: A magyar naptár
10. Keszthelyi Sándor: Néhány régi magyarországi napóráról
 
Csillagvizsgáló a nagyszombati egyetemen, majd a budai várban
11. Vargha Domokosné: Csillagászat a nagyszombati jezsuita egyetemen
12. Muszka Erzsébet: A nagyszombati csillagászati torony és gyűjteményei
13. Kelényi B. Ottó: Az egyetemi csillagvizsgáló a budai királyi várban
14. Vargha Domokosné: Weiss Ferenc (1717-1785)
15. Vargha Domokosné: A Mappa Hungariae csillagásza, Bogdanich Imre Dániel (1762-1802)
 
Az erdélyi csillagvizsgálók, az egri Specula és Hell Miksa munkássága
16. Heinrich László: A csillagászat hajszálgyökerei Erdélyben
17. Heinrich László: A tudományos csillagászat kezdete Erdélyben
18. Kelényi B. Ottó: Az egri püspöki líceumi és a gyulafehérvári püspöki csillagvizsgáló
19. Pinzger Ferenc: Hell Miksa
20. Szimán Oszkár - Barlai Katalin: Hell Miksa (1720-1792) a Vénusz holdjáról
21. Csaba György Gábor - Csupor Zoltán Mihály: A csillagász Hell Miksa írásaiból
 
Magyar csillagászok külföldön
22. Ács Tivadar: Szentmártony Ignác, a brazíliai magyar csillagász
23. Vargha Domokosné: Zách János Ferenc (1754-1832)
 
A gellérthegyi csillagda
24. Heller Ágost: A gellérthegyi csillagásztorony
25. Vargha Domokosné: Pasquich János (1754-1829)
26. Vargha Domokosné: Tittel Péter Pál (1784-1831)
27. Vargha Domokosné: Montedegoi Albert Ferenc (1811-1883)
28. Albert Ferenc: A gellérthegyi Csillagda pusztulása
 
Csillagdák az újkor alkonyán
29. Jelitai József: Nagy Károly (1797-1858) és bicskei csillagvizsgálója
30. Kelényi B. Ottó: A kalocsai érseki főgimnáziumi, a herényi, a kiskartali, az ógyallai, a nagytagyosi és az erdőtagyosi csillagvizsgáló
31. Harkányi Béla: Gothard Jenő (1857–1909) csillagász
32. Konkoly Thege Miklós (1842-1916): Az ógyallai Konkoly alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata
33. Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós (1842-1916)
34. Mojzes Imre: A kalocsai csillagdáról
35. Angehrn Tivadar: Fényi Gyula (1845–1927)