A múlt magyar orvostörténészei


[PDF formátumú dokumentumok]TARTALOM

Az orvostörténet-írás magyarországi történetéből
1. Kapronczay Károly: Orvostörténelem Magyarországon. Historiográfiai áttekintés
2. Birtalan Győző: Orvostörténelmi irodalmunk a 19. század végén - a 20. század elején
3. Diósadi Elekes György: Egykori erdélyi orvostörténészek
4. Győry Tibor: Néhány szó a hazai orvosi történet ügyében (1902)
5. Bálint Nagy István: Orvostörténetünk állapota 1931-ben
6. Diósadi Elekes György: Teendők a magyar orvostörténelmi tudomány érdekében (1938)
 
Magyar orvostörténészek a 18–19. században (Működésük időrendjében)
7. Erőss László: Weszprémi István
8. Székely Sándor: Linzbauer Xavér Ferenc
9. Katona Ibolya: Fekete Lajos
10. Szállási Árpád: id. Kováts Ferenc
11. Kapronczay Károly: Wertner Mór
12. Sasvári László: Demkó Kálmán
 
A 20. század első felében munkálkodott orvostörténészek (Működésük időrendjében)
13. Szállási Árpád: Pataki Jenő
14. Karasszon Dénes - Pákozdy Katalin: Magyary-Kossa Gyula
15. Huszár György: Salamon Henrik
16. Schultheisz Emil - Szállási Árpád - Korbuly György - Molnár László: Győry Tibor
17. Huszár György: Morelli Gusztáv
18. Szállási Árpád: id. Nékám Lajos és a magyar bőrgyógyászat orvostörténészei
19. Szállási Árpád: Verzár Frigyes
20. Zábó András: Daday András
21. Kapronczay Károly: Herczeg Árpád
22. Szállási Árpád: Berde Károly
23. Szállási Árpád: Bálint Nagy István
24. Szállási Árpád: Hints Elek
25. Schultheisz Emil - Dörnyei Sándor: Irsay István
26. Buzinkay Géza: Horánszky Nándor
27. Kapronczay Károly: Mayer Kolos Ferenc
28. Szállási Árpád: Puder Sándor
29. Szállási Árpád: Diósadi Elekes György
 
A 20. század második felében munkálkodott orvostörténészek (Betűrendben)
30. Szállási Árpád: Bartók Imre és a magyar szemészet szemész történetei
31. Buzinkay Géza: Bencze József
32. Szállási Árpád: Benedek István
33. Huszár György: Bugyi Balázs
34. Alexander Emedi: Csillag István
35. Kiss László - Turczel Lajos: Duka Zólyomi Norbert
36. Kapronczay Károly: Fekete Sándor
37. Kapronczay Károly: Gortvay György
38. Kapronczay Károly: Huszár Lajos
39. Bencze József: Jáki Gyula
40. Kapronczay Károly - Benke V. János: Kótay Pál
41. Szállási Árpád: id. Kováts Ferenc
42. Karasszon Dénes: Lambrecht Miklós
43. Kapronczay Károly: Palla Ákos
44. Szállási Árpád: Raffy Ádám
45. Buzinkay Géza - Hidvégi Jenő: Regöly-Mérei Gyula
46. Birtalan Győző: Réti Endre
47. Buzinkay Géza: Ruttkay László
48. Buzinkay Géza: Sós József
49. Kapronczay Károly: Spielmann József
50. Kapronczay Károly: Székely Sándor
51. Simon Miklós: Szodoray Lajos
52. Kapronczay Károly: Takáts László
53. Sós József: Varga Lajos