Schultheisz Emil orvostörténeti tanulmányaiból


[PDF formátumú dokumentumok]TARTALOM

 
ORVOSTÖRTÉNET–KULTÚRTÖRTÉNET
1. Az orvostörténelem szükségességéről
2. Művészet és medicina
3. Híres könyvek
4. A legrégebbi magyar nyelvű orvosi vény
5. Testi Orvosságok Könyve
6. Bibliofil orvosok
7. A 'doctor'
8. Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a XVIII. századból
9. A magyarországi járványok történetéből
10. Hadegészségügyünk helyzete Buda visszafoglalása idején
11. Descartes: Tractatus de homine
12. Pitavaltól Conan Doyle-ig
 
AZ ORVOSKÉPZÉS TÖRTÉNETÉBŐL
13. A medicina Magyarországon a kezdetektől az orvosi kar megalapításáig
14. A lengyel-magyar orvosi kapcsolatok a reneszánsz idején
15. A peregrináció és az emigráció
16. Academia Molleriana
17. Az Institutum Medico-Chirurgicum Josephinum
18. 600 éves a bécsi egyetem
19. Josephus Hyrtl, anatomiae professor ordinarius
20. Trnka Vencel
21. Ausztria és Magyarország medicinájának történetéhez
 
KÖZÉPKORI MEDICINA
22. A tanköltemény az orvosi oktatásban
23. Az ókori medicina hagyományozódása az egyházatyáknál
24. Szerzetesrendek és orvoslás
25. A középkori orvosi fakultás curriculuma és tankönyvei
26. A salernói 'Regimen sanitatis'
27. Késő középkori orvosi kéziratfragmentum
28. Ibn Szína (Avicenna) lélektana
29. Abulcasis sebészeti műve
 
HUMANISTÁK ÉS ORVOSOK
30. A humanizmuskori orvosi oktatás filozófiastúdiuma
31. Az orvostan oktatása a reneszánsz egyetemen
32. Olasz orvosok Magyarországon 1512-től a XVI. század végéig
33. Desiderius Erasmus Roterodamus
34. Bánfihunyadi János az újabb adatok tükrében
35. Carolus Clusius Atrebatis
36. Leonhardus Fuchsius
37. Antonius Gazius
38. Vadianus, az orvos és humanista
39. Cornelius Agrippa
40. Juan Huarte a tehetség vizsgálatáról
41. Theophrastus Bombastus ab Hohenheim dictus Paracelsus
42. A két Dee és Magyarország
43. A bányaorvostan kezdetei
 
MAGYAR ORVOSOK IDEGEN FÖLDÖN
44. Egy magyar karanténorvos a XVIII. században
45. Kereszturi Ferenc
46. Gyöngyössi Pál, orvos és filológus
47. Gyöngyössi Pál Archiater és Platon Levsin
48. Reineggs Jakab, orvos, bányász és kohász
 
A XVII–XIX. SZÁZADI ORVOSLÁS TÖRTÉNETÉBŐL
49. Jan Swammerdam
50. J. P. Frank
51. Carolus Linnaeus, medicus et botanicus
52. Georg Ernst Stahl
53. Mesmer és a mesmerizmus
54. Auenbrugger
55. Richard Bright, M. D.
56. Carl Gustav Carus
57.Christoph Wilhelm Hufeland, medicus et praeceptor populi