Semmelweis Ignác életéről, munkásságáról


[PDF formátumú dokumentumok]TARTALOM

 
Családja, iskolái
1. Lehoczky-Semmelweis Kálmánné: Emlékek és mozaikok a Semmelweis-családról
2. Győry Tibor: Semmelweis Ignác származása
3. Bartucz Lajos: Semmelweis Ignác termete és testarányai
4. Szathmáry László: Semmelweis Ignác termetének rekonstrukciója
5. Gortvay György: Semmelweis Ignác magyarsága
6. Darvas István - Lehoczky-Semmelweis Kálmán: Semmelweis Ignác névmagyarosítása
7. Háznagy András: Semmelweis Ignác orvosdoktori disszertációja: De Vita Plantarum
 
Semmelweis-tan előtörténetéből
8. Csillag István: A Semmelweis-koncepció egy előzménye a magyar orvosi irodalomban
9. Csillag István: Újabb adatok a Semmelweis-koncepció magyarországi előzményéhez
 
A bécsi orvosi iskola
10. Erny Lesky: Semmelweis Ignác Fülöp és a bécsi orvosi iskola
11. Erna Lesky: Semmelweis Ignácra vonatkozó bécsi iratok
 
A szülészet tanszéke és Semmelweis magyarországi tevékenysége 
12. Bruck Jakab: Semmelweis Ignác Fülöp és a gyermekágyi láz oka felderítésének kutatástörténete
13. Kápolnai Iván: Az önálló szülészeti tanszék Semmelweis Ignác kinevezéséig
14. Győry Tibor: A szülészet tanszékének megüresedése
15. Kézmárszky Tivadar: A szülészeti tanszék és a klinika
16. Hidvégi Jenő: A kísérleti orvostan kezdő lépései hazánkban
17. Fekete Sándor: Adatok Semmelweis Ignác pesti tanári jelöléséhez
18. Mádai Lajos: Semmelweis Ignác és a statisztika
19. Darvas István: Adalékok Semmelweis Ignác hazai első orvosi működésének történetéhez
20. Kapronczay Károly: Semmelweis Ignác 1858. január 23-án tartott előadásának jegyzőkönyve
21. Mozsonyi Sándor: Semmelweis Ignác munkásságának néhány gyógyszerészeti és kémiai vonatkozása
22. Pintér Ilona: Semmelweis Ignác, a könyvtáros
23. Korbuly György: Semmelweis Ignác és a Budapesti Királyi Orvosegyesület
24. Varga Benedek: Egy mítosz születése. A Semmelweis doktorína és a Budapesti Királyi Orvosegyesület
 
Művei, kéziratai
25. Markusovszky Lajos: Semmelweis Ignác főműve, a 'Die Aetiologie'
26. Antall József - R. Harkó Viola - Vida Tivadar: Semmelweis Ignác összegyűjtött kéziratai
27. Daday András: Egy ismeretlen Semmelweis-kézirat
 
Felfedezésének korabeli visszhangja 
28. Fleischer József: Semmelweis Ignác tanárnak gyermekágyi láz felőli tana
29. Markusovszky Lajos: Hangok Semmelweis Ignác tana felett a gyermekágyi láz kórokairól
30. Markusovszky Lajos: A külföldi sajtó nyilatkozatai Semmelweis Ignác tana felett a gyermekágyi láz okairól
31. Varjassy Péter: Franz Hektor Arneth beszámolója 1851-ben Semmelweis Ignác bécsi tevékenységéről
32. Markusovszky Lajos: Febris puerperalis rediviva
33. Markusovszky Lajos: A gyermekágyi láz és az új szellőztetési készülék a bécsi közkórházban
34. Gortvay György: Magyar Kormányhatósági intézkedése 1862-ből Semmelweis Ignác szülészeti profilaxisának a kórházakban veló bevezetése érdekében
35. Tauffer Vilmos: Semmelweis Ignác
 
Halála
36. Semmelweis Ignác tanár holt testének vizsgálata
37. Semmelweis Ignác holttestének elhelyezése a Kerepesi Temetőben
38. Semmelweis Ignác özvegye - a férjéről
39. Gortvay György - Zoltán Imre: Korabeli megemlékezések Semmelweis Ignác haláláról
40. Bartucz Lajos: Semmelweis Ignácz négyszeri exhumálása
 
Barátokról, kortársakról, vitapartnerekről, utódokról
41. Regöly-Mérei Gyula: Semmelweis Ignác és Markusovszky Lajos orvosi szemlélete
42. Korbuly György: Semmelweis Ignác a kortársak feljegyzéseiben
43. Tuszkai Ödön: Semmelweis Ignác egy barátja - C.H.F. Routh
44. Győry Tibor: Semmelweis Ignác és Lister
45. Hidvégi Jenő: Semmelweis Ignác felfedezése és vitája Virchow-val
46. Győry Tibor: Semmelweis Ignác tanításának összetévesztése az angol contagionisták egyoldalú nézetével
47. Dörnyei Sándor - Dörnyeiné Dapsy Henriette: Semmelweis Ignác hazai utóéletének első évtizede
48. Markusovszky Lajos: Semmelweis Ignác tanár emlékezete
49. A Semmelweis-emlék 1906-ból
50. Kapronczay Károly: A Semmelweis-szobor története
51. Gortvay György-Zoltán Imre: Semmelweis Ignác tanításának érvényesülése külföldön
52. Kapronczay Katalin: Semmelweis Ignác emlékezete Itáliában a 19. század végén
53. Lax Henrik: Semmelweis Ignác története - tanulság a kutatóknak