Vekerdi László

Reáliák a régi Akadémián


[PDF formátumú dokumentumok]TARTALOM

 
A Magyar Tudományos Akadémia előtörténetéből
1. Természettudományos oktatás, tankönyvek, tudóstársaságok a XVII-XVIII. században
2. A titkos társaságok és kapcsolataik a magyar kultúrával a XVIII. században
3. Egyetemünk a felvilágosodás korában
4. Magyar akadémiai tervek és a természettudományok a nyelv és a hatalom erőterében
5. Törekvések a természettudományok meghonosításában Magyarországon az Akadémia megalapítása előtti időszakban
 
A matematika és a reáltudományok a Magyar Tudományos Akadémián 1830–1945
6. Tudománypolitika a reformkori Akadémián
7. Az Akadémia Mathematikai és Természettudományi Bizottsága az abszolutizmus korában
8. Az Akadémia az egyetemi kutatás kialakulásának és fellendülésének korában
9. Az akadémiai kutatás főbb irányai a dualizmus korában
10. Konzervatív reformtörekvések az akadémiai kutatómunkában 1870 után
11. Az Akadémia szerepe a századelő (XX. század) természettudományos kutatásaiban
12. Akadémiai szerepvállalás a két háború közötti időszak kutatómunkájában