Weszprémi István munkásságáról


[PDF formátumú dokumentumok]TARTALOM

 
Előszó
1. Schultheisz Emil: Orvoslás a felvilágosodás jegyében
 
Életútja
2. Weszprémi István 1768-ban írt önéletrajza
3. Weszprémi István 1799-ben megjelent életrajza
4. Szelestei N. László: Weszprémi István és munkássága
5. Kótay Pál: Weszprémi István élettörténetéből
 
Adatok biográfiájához
6. Magyary-Kossa Gyula: Weszprémi István életéhez
7. Weszprémi István leányáról, Weszprémi Juliannáról
8. Birtalan Győző: Weszprémi István orvosi szemlélete
9. Sükösd Mihály: Weszprémi István és Hajnóczy József
10. Szállási Árpád: A Weszprémi-biográfia kérdőjelei
 
A pestisoltásról, 1755
11. Diósadi Elekes György: A himlőoltás és pestisoltás Weszprémi István életművében
12. Vida Tivadar: A 33 éves Weszprémi István javaslata a pestisoltás megkísérlésére
13. Weszprémi István: A pestisoltás szükségének vizsgálata
 
Kisded gyermekek nevelésekről való rövid oktatás, 1760
14. Hetényi Ede: Weszprémi István műve a csecsemő- és kisdedápolásról
15. Csiha Antal - O. Szabó Döme: Weszprémi István regulái az egészség fenntartására
 
József császár, 1770
16. Ember Ernő: Weszprémi István (1723-1799) beszélgetése József császárral
 
Succincta, 1774–1787
17. Weszprémi István beköszöntője 1774-es lexikona elé
18. Kótay Pál: Weszprémi István műve, a négykötetes Succincta
19. Harkó Viola: Az életrajzíró Weszprémi István
20. Vértessy Sándor: A Weszprémi-féle 'Succincta'-kiadások variánsairól
 
A Weszprémi-levelezésből
21. Deési Daday András: Weszprémi István mint biográfus - levelezésének tükrében 1769-84
22. Méltóságos van Swieten Gellért báró, császári udvari orvos által írt levelek Weszprémi Istvánhoz
23. Kótay Pál: Rettegi György levelei Weszprémi Istvánhoz
24. Durzsa Sándor: Weszprémi István levelei Pray Györgyhöz 1775-80
25. Kostyál István: Juhász István levele Weszprémi Istvánhoz 1798
 
A Weszprémi adattárból
26. Tóth András: A numizmatikus Weszprémi István
27. Diósadi Elekes György: Néhány adat Weszprémi István emlékérmének sorsához
28. Diósadi Elekes György: Weszprémi István könyvtára
29. Korbuly György: A budapesti orvoskari tanártestület "Weszprémi István" könyvtára