Tétel adatlapja
CÍMLAP
Fraknói Vilmos
Széchényi Ferencz

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Első könyv
Az elődök

Második könyv
A pálya kezdete

Harmadik könyv
Új irány

Negyedik könyv
Az Országos Könyvtár alapítása

Ötödik könyv
Kűzdelmek

Hatodik könyv
A családFülszöveg

Fraknói Vilmos, a 19-20. század fordulójának széles érdeklődési körű és termékeny katolikus történetírója gazdag forrásanyagra támaszkodva ismerteti a Széchényi család felemelkedésének történetét, majd választott hőse magán- és közéleti pályáját, mecénási és könyvtár-, illetve múzeumalapító tevékenységét. Műve, amely eredetileg 1902-ben jelent meg, száz év elteltével is a gróf standard, a későbbi szakirodalom által megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen biográfiája maradt.