83. Egan Ede öngyilkossága

Szomorú, gyászos végéről egy sokat emlegetett szereplő embernek hoz hírt a telegráfdrót.

Egán Ede, a felvidéki ruténság helyzete javítására indított akció kormánybiztosa agyonlőtte magát.

Megdöbbentő, váratlan vége ez a nagy energiát mutató, csupa akció-embernek.

Nagyon sokat dolgozott. Szinte úgy tűnt föl nekünk néha, hogy a maga küldetését százszorosan nagyobbnak látja, mint amilyen valójában, s a nagy, becsületes fantaszták lelkesedésével, rajongásával vágott neki minden talált vagy képzelt akadálynak. Nem kímélt senkit, de legkevésbé kímélte önmagát…

Dolgait, akciójának fanatikus voltát nemegyszer láttuk nagy veszedelműeknek. Sokszor bíráltuk nagyon erősen. De elismertük jóhiszeműségét. Elismertük s elismerjük, hogy fanatikus munkálkodása, energiája nagyon sok hasznosat mívelt.

Mindenesetre ellenfelei voltunk. Ám most, mikor az előhívott halál kitiltja a tollból a kritikát, mi csak egy tudós, lelkes, rajongó ember megdöbbentő tragikumát látjuk. Ez a sötét tragikum könnyet érdemel.

NN 1901. szeptember 21.

Jegyzetek

83. Egan Ede öngyilkossága. NN 1901. szept. 21. 2.

A cikk szerzője minden kétséget kizáróan Ady. Sokat támadta régebben Egánt (l. különösen Eganizmus s a székelység c. júl. 14-i cikkét), s ezt a kis cikket elégtételnek is szánhatta. De kétségtelenné teszi szerzőségét az „előhívott halál” kifejezés is, mely később a meghívott halál formában hasonló című versében is előfordul.
Hátra Kezdőlap Előre