182. Divatba jött a szemérem

– Adalékok az erkölcs hódításához –

Írjuk mostanában gyakran, hogy szörnyű erkölcsösek kezdünk lenni.

Dühöng az erkölcs, kivált a jó vidéken. Nagyváradon egy színügyi bizottsági néhai határozat, s a hírhedt Kernstok-kép afférja óta szerencsére szünetet tartanak az erkölcsös bácsik. De azért el lehetünk készülve mindennap valami erkölcsös merényletre, mert az erkölcs, a szemérem nagyon divatba jön.

Van valami a levegőben! Belénk ütött az erkölcs. Aradon be akarják csukatni a Vesztaszüzek templomát, és véget akarnak vetni Diogenész idillikus furulyázásainak. A vidéken erősen borzadnak a kaviártól. Pécskáról ezt az érdekes tudósítást vesszük:

 

„A pécskai kaszinó választmánya Z. tag indítványára elhatározta, hogy a Magyar Figaró című élclapot a tagok erkölcseinek megóvása céljából nem rendeli meg tovább. A választmánynak ezt a határozatát megfellebbezték a közgyűléshez, amely heves vita után húsz szóval kilenc ellenében úgy határozott, hogy a Magyar Figarót továbbra is meghozatja. Többen a szavazástól tartózkodtak.”

 

Hm, hm… Tehát az erkölcstelenség győzött a szűzi szemérem fölött. Az a húsz, aki a pártján volt, alighanem így okoskodott: szomorúan állnának a mi erkölcseink, ha annak egy pikáns újság árthatna vagy használna… Egy részük meg, aki eddig nem olvasta el, azt mondta magában: de már csak meghozatjuk azt az újságot, hadd lássuk, csakugyan olyan szemtelen, ahogy mondják… Mások meg talán azt mondták: igenis, ki kéne tiltani az újságot. Ha még olyan lenne, amilyennek mondják; de az utóbbi időben olyan botrányosan szolíd.

Mindenesetre azonban érdekes, hogy az erkölcs ennyire hódít. A Lex Heinze úgy látszik, följár a sírjából. És megértjük, hogy legközelebb hatóságilag fogják betiltani a nagyon sikamlós viccek elmondását (hogy nagyon vagy kevésbé sikamlós-e az a vicc, ezt szakértő bizottság fogja eldönteni), s bekísérik azt a parasztlegényt, amikor arról dalol, hogy jaj de szennyes a kend inge, izéje. S ha kimegyünk vidékre, és a parasztlánytól megkérdezzük, van-e szeretője, azt feleli vissza:

– Hallja, ez már shocking!

De a legpompásabb a dologban, hogy Budapestről biztatnak bennünket, a jó vidéket:

– Legyetek lelkeim jobbak, mint mi. Legyetek erkölcsösek!

Ezt most a Vesztaszüzek ötletéből teszik.

Odafönn, Budapesten, féltik a mi erkölcseinket. Ők, akik naponta megfürödnek a franciásnál is franciásabb frivolságokban, akik elé valamennyi színház, tarka színpad és orfeum szekérrel hordja a tenger bujaságot, s ők ezt már minden különösebb élvezet nélkül beveszik, most rémüldöző tekintettel fordulnak a vidéki Thália felé, s azt mondják, amit a nagyvilági dáma a falusi kisasszonynak, akiről a kávénénikék pletykákat faragnak.

– Szent Isten, te lány, te is elromlasz!?

Szóval terjed, hódít a szemérem, azaz a farizeus képmutatás.

NN 1902. január 30.

Jegyzetek

182. Divatba jött a szemérem. Adalékok az erkölcs hódításához. NN 1902. jan. 30. 3. – Nagyváradi Krónika

Azon kívül, hogy a Nagyváradi Krónika rovat Adyé volt, rá vall a főváros és vidék eltérő megítélésének témája is, és az egész cikk gunyoros stílusa.

Kernstok-kép affér: l. AEÖPM I.2 378. – Vesztaszüzek: l. A hétről c. cikk (okt. 20.) jegyzetét e kötetben. – Diogenész furulyázásai: utalás a Vesztaszüzek egy részletére. – Lex Heinze: utalás a német birodalmi gyűlés szeméremsértő műveket tiltó törvényére. – shocking: megbotránkoztató.
Hátra Kezdőlap Előre