265. Inkább a piszkafát

Jászberényi jelszó. Jászberényből sok jelszót kiabáltak valamikor szét. Most ez a jelszó. A jászberényi igazi szabadelvű tábort jogos gyűlölettel töltötte el a Széll-rezsim s a klerikális nemzetiek uralma. A jászberényiek el vannak tökélve, hogy gr. Apponyi Albertet okvetlen kibuktatják, s minden jel arra mutat – nagyon jó forrásból értesültünk –, hogy ez sikerülni is fog. Ha Almássy Géza gróf terrorizáltatva visszalépne, Török, a polgármester a szabadelvűek jelöltje. Ha Török nem, akkor más. Inkább a piszkafát, de Apponyi grófot, a szabadelvű jezsuita „szabadelvűség” vezéralakját semmi esetre. Apponyi Albert gróf e hónap 22-én tartja Jászberényben beszámolóját. Parlamenti körökben nagy várakozással tekintenek Apponyi beszámolója elé, amelynek alkalmából Jászberénybe hívei közül többen kísérik el. Bizonyos, hogy Apponyi gr. nagyon megérzi régi vezérvárosának teljes elfordulását, mely egy kis vigasztalás e vigasztalan időkben.

NN 1901. szeptember 11.

Jegyzetek

265. Inkább a piszkafát. NN 1901. szept. 11. 2.

Ady ellenszenve a régi nemzeti pártiak iránt alátámasztja, hogy ezt a kis glosszát ő írta. Frappáns tömörsége is Adyt sejteti.

A NN aug. 23-i számában (2.) A jászberényi affér címmel olvashatjuk az alábbi jegyzetet, mely megvilágítja az előzményeket:

„Mint értesülünk, Almássy Géza gr. volt főispán és a szabadelvű párt egy frakciójának jászberényi képviselőjelöltje kilép a szabadelvű klubból, illetve a pártkörből. Almássy kilépése dacára fenntartja a jászberényi jelöltségét, csakhogy nem mint a szabadelvű párt jelöltje, hanem, mint pártonkívüli szabadelvű. Almássy hívei, kik Jászberény városának vezetőségében dominálnak, erősen hiszik, hogy így is meg fogják gr. Apponyi Albertet buktatni.”
Hátra Kezdőlap Előre