ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI
II.

Újságcikkek, tanulmányok

(1901. május - 1902. február)


Szerkesztette: Koczkás SándorBudapest : Neumann Kht., 2000
TARTALOM

 
1. Az ok
2. Levél a Nagyváradi Napló szerkesztőjéhez
3. Pünkösdi hangulat
4. Színházi poézis
5. Az Y
6. Pálmay: Nebántsvirág
7. Felekezeti hírlapírás
8. A hétről
9. Vera házassága
10. Szép Heléna
11. Pálmay és Márkus
12. Az index
13. Folt, amely tisztít
14. Márkus Emília estéi
15. Strófák Márkusról : és egyebekről
16. A kálvinista jezsuita
17. Egy doktoravatás
18. Antal napja
19. Élő nemesség
20. A fekély
21. A nebulók füstölnek
22. Finita
23. A nőegylet juniálisa
24. Érdekes dolgok
25. A nőegylet juniálisa
26. Tóth András
27. A mindenható felügyelő
28. A leányok
29. Irodalmosdi
30. A mindenható felügyelő
31. A hétről
32. Orfeumok
33. Segély a nyájnak
34. Közelednek
35. Fürdőlevelek
36. A sajtó és haragosai
37. Fürdőlevelek
38. Egy igazi főpap
39. Színházi élet Gyulán
40. Kérelem Széll Kálmánhoz
41. Keresztek a kapun
42. Nem reakció
43. A hétről
44. Irodalom és jusztícia
45. Vegyeskereskedés
46. Hajsza a színházakért
47. A kenyér volt az ok
48. Miniszter és bírák
49. Fürdőlevelek
50. Nagyváradi bírák sérelme
51. A bérkocsik dolga
52. Eganizmus s a székelység
53. A nagyváradi bírák sérelme
54. Sötét bűnök
55. Bökönyi Zsuzsika karrierje
56. Egy különös poétáról
57. A hétről
58. Reflexiók egy följelentéshez
59. Debreceni lap Nagyvárad ellen
60. A nagy hazugság
61. Kik a bűnösök?
62. Egy kis cenzúra
63. A hétről
64. Makai Emil
65. Szent Antal kenyere
66. Rendőri dolgok
67. A nagyváradi beszámoló
68. Nagyváradi szabadelvűek
69. A nyári Nagyvárad
70. A mennyeknek országa
71. Flos iuventutis
72. Uecharok
73. A hétről
74. Szilágyi Dezsőről
75. Tisza Kálmán
76. Tisza Kálmán beszélt
77. Czinegéék bölcsessége
78. Egy kellemetlen ember
79. Lassan, de biztosan
80. Az őszi Nagyvárad
81. A jelöltek fotográfiája
82. A hétről
83. Egan Ede öngyilkossága
84. Diákdolgok
85. A zsidó pipája
86. A hétről
87. A nagy napok előestéjén
88. Vereség az egész vonalon
89. A választás Nagyváradon
90. Tisza Kálmán megbukott
91. Reflexiók a bukáshoz
92. A nagy szélhámos
93. A hétről
94. A választások epilógjai
95. A lowoodi árva és Fedora
96. Káprázatok
97. A hétről
98. Komédia
99. Figaró házassága
100. Új pártalakulás Nagyváradon
101. A kis mama
102. Alamizsna Tisza Kálmánnak
103. Affér egy vers miatt
104. Otthon
105. A debreceni véres nap
106. A hétről
107. A Jókai-pár Nagyváradon
108. Színészek a brettlin
109. Tisza István s a bihari dzsentri
110. Jegyzetek a színháznak
111. Székely Irén
112. Egy erős asszony s a gyönge moralisták
113. P. Szép Olga
114. Szép Heléna
115. Válás után
116. Egy cinikus ember meséi
117. Fehér esték
118. A poétakirály és felesége
119. Háború a kulisszák között
120. Párbaj egy vers miatt
121. A hétről
122. Cyrano de Bergerac
123. A Szigligeti Színház veszedelme
124. A sajtó parazitái
125. Nagyvárad város közgyűlése
126. Kecskeméthyék
127. A klerikális diákok ellen
128. A hétről
129. Válasz a Tiszántúl-nak
130. Új szent
131. Szilágyi Dezső szobra
132. Az ingyen kenyér
133. Sztrájk húsz fillérért
134. Bizonyos nyolcezer korona
135. Köpösdyt üdvözlik a : nagyváradi diákok
136. A párbajozó tanár
137. Köpösdy Dezső üdvözlése
138. Faust
139. A színtársulat nyári állomása
140. Lecouvreur Adrienne
141. Harc
142. A szabadelvű párt jelöltjei
143. Örley Flóra
144. Párbajellenes népgyűlés Nagyváradon
145. Trubadúr
146. Ahogy innen látunk
147. A mai városatya választások
148. A hétről
149. A városatya választások
150. A választások után
151. A nagyváradi káptalan tisztessége
152. A magyar kétfejű sas
153. Révész huszárkapitány agyonlőtte magát
154. Tanulságok
155. A hétről
156. Betlehem néma
157. Nagyvárad és Vázsonyi
158. A jogakadémia pecsétje
159. Az éhes közönség
160. Az új csillag
161. Szegények karácsonya
162. Szemere és a kerülete
163. A sötétség hatalma
164. A mi diákjaink
165. A színtársulat új naivája
166. A hétről
167. Jogászélet
168. Invitálások
169. Pintér Imre verse
170. Hull a hó
171. Egy nagyváradi piktor
172. Tisza Kálmán képviselő
173. Felekezeti világ Nagyváradon
174. Vázsonyi afférja
175. Szokoly Tamás polgármestersége
176. Idill a vicinálison
177. Ováció a primadonnának

178. Írók vizitje
179. A bluette
180. Egyetem Nagyváradon
181. A kultúrbestia
182. Divatba jött a szemérem
183. Menjünk vissza Ázsiába
184. A hétről
185. A nép megmozdult
186. Az antiszemitizmus
187. Szubvenció helyett szidás
188. Alapítvány bolondokházára
189. Akik színészek akarnak lenni
190. A vesztaszüzek
191. Pikáns eset
192. Demokrata előkelőségek
193. Somogyi jubileuma
194. Akik válnak
195. Színpad és brettli
196. New York szépe
197. A hétről
198. Kis szökevények
199. Az örök téma
200. Diákok ügye
201. A kuruc lengyel
202. A hétről
203. Várady Zsigmond ünneplése
204. Burrián
205. Felekezeti részegség
206. Burrián és Alberti
207. Egy ellenfélről
208. Az aranylánc
209. Akik lemaradtak a belényesi vasútról
210. A demokrácia
211. Asszonyok zsúrja
212. A hétről
213. A vajda sürgönye
214. Versek az ideálhoz
215. Erzsike és Klárika
216. Nagyvárad és Festetich úr
217. Igazgató urak
218. Néma szedők
219. Burrián gombjai
220. Nagyvárad és Festetich gróf

Függelék I.

221. A jogászok majálisa
222. Bihari Ákos
223. Énekek éneke
224. A zsidó sajtó és egy katolikus újságíró
225. Dankó Pista Nagyváradon
226. Parcsetich
227. Szép Meluzina
228. Pálmay Nagyváradon
229. Rip-Rip
230. Görög rabszolga
231. Hol eloltja, hol meggyújtja
232. Az utolsó Pálmay-est
233. Szezonzárás
234. Expiáció és ölelkezés
235. Francillon
236. Márkus-esték
237. A baba
238. Szerecsenmosás
239. A zsidók a politikában
240. A színtársulat vakációja
241. Proskribált alkoholisták
242. Bizony komoly szavak
243. Fiatal hév
244. A nagyszalontai ünnep
245. Protestáns segítség
246. A hivatalos stílus
247. Pipogyaság
248. Nulla dies...
249. Negyvenéves kaszírnők
250. Egan, a filoszemita
251. Új típus
252. A vádoló nagy halott
253. Az após dicsérete
254. Fekete világ
255. A kitűzött vörös lobogó
256. Nagyváradi írók könyvei
257. Szilágyi Dezső családja
258. Üdvözletek országa
259. A verem
260. Választási mozgalmak Bihar megyében
261. Nagy urak csatlósa
262. Megdermedt nyár
263. A művészi antiszemitizmus
264. Festetich gróf jóindulata
265. Inkább a piszkafát
266. Mágnások parlamentje
267. A tiszteletreméltó öregúr
268. Az új szezon előtt
269. A színház első hónapja
270. Ők nem bánják
271. Az első előadás
272. Harc a mandátumért
273. Coulisset úr
274. A választás napján
275. Forrongás a megyében
276. Hoffmann meséi
277. Delila
278. Trubadúr
279. Tartalékos férj
280. Szerzetesek beözönlése
281. Szerzetesek beözönlése
282. A színügyi bizottság ülése
283. Kivándorlás és választás
284. Coriolanus
285. A repülőbalett
286. A színügyi bizottság ülése
287. Utolsó szerelem
288. Az államfogház lakói
289. Két ünnepelt
290. Protestáns fegyverkezés
291. Püspök az állami iskola mellett
292. Miklós mester képzelődései
293. Három pár cipő
294. A vörös talár
295. Nebántsvirág
296. Liliomfi
297. A vadorzók
298. Nap és hold
299. Cifra nyomorúság
300. A bolond
301. A mi közönségünkhöz
302. Buborékok
303. A színház a kettős ünnepen
304. Tartós marakodást kívánunk
305. Barabás Béla Nagyváradon
306. Egy vezércikk
307. Nagyvárad új színügyi bizottsága
308. Bőregér
309. Oh kúria, kúria...
310. A nagyon szép asszony
311. Stuart Mária
312. A Szigligeti Társaság matinéja
313. Tarka színpad Nagyváradon
314. Vihar a színügyi bizottságban
315. Aki eltávozott
316. Tapolczay Dezső vendégjátéka
317. Tapolczay második vendégjátéka
318. Nagyvárad parlamentje
319. Helyi szerzők keserve
320. Szabályrendelet-mánia
321. Flórika szerelme
322. A súgó komája
323. Mucsa
324. A képviselő úr
325. Az újságírók
326. Az új színházfelügyelő
327. Eleméry Klárika föllépése
328. A tenorista obsitos
329. A zsidó
330. Lányi Edit távozása
331. Néppártiság és reakció
332. Csepűrágók
333. Bibliás asszony
334. A márciusi műsor

Függelék II.

Pótlás

1. Kapuzárás előtt
2. Idegenben
3. A világ vége
4. Protestáns Franciaország?
5. Elnémult harangok
6. Se treasca
7. Elárvul a falu
8. Távol a csatatértől
9. Válasz "Dunántúli" úrnak

Előszó a jegyzetekhez