Sárban veszett hó

Fehér hópelyhek, pici melódiák,
Gazdátlan álmok, fagyott angyal-szárnyak,
Jőjjetek, szálljatok, segítsetek
A sárnak.
Fent, a Semmiben, fehér, szűz a világ.
Oh szép a Semmi, de jobb a valóság.
Jobb a sár, mint a köd s mint köd-kertben
A rózsák.
Sáros, édes Föld (milyen régi e dal),
Te vagy álmok s hópelyhek menedéke:
Élsz és sarad kacag a Semmire,
Az Égre.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1907. február 3. XII. évf. 30. sz. 2. – (Páris) – Ady Endre – („Ódák” főcímmel A sár dicsérete címmel elsőnek közli az Akiknek dajkája vagyok és A percek aratója c. versek előtt.) – Kötetben: VA1 (1908) (Az ős Kaján ciklus) 80.; VA2 (1910) 47–48.; VA3 (1910) 47–48.; VA4 (1918) 47–48.; VA5 (1919) 62. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 60.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA2-ből, illetve a cím tekintetében a VA4-ből.

A vers a VA első három kiadásában Hó hull a sárba címmel jelent meg. A még Ady életében közreadott VA4-ben a cím lényegesen módosult: Sárban veszett hó, s ezt követték a későbbi kiadások is. Ennek az utolsó változatnak megfelelően – bár az Álom álom helyett c. vers jegyzetében (l. e kötetben) elmondott aggályok fenntartásával – a kritikai kiadásban is a Sárban veszett hó alakot véglegesítettük. A szöveg tekintetében viszont a VA4 11. sorában 1 szótagnyi értelem-zavaró többlet van, a VA3 12. sorában pedig a többi publikációtól eltérően kis kezdőbetűs szó szerepel. Ezért választottuk a VA2-t alapszövegnek.

Ady a VA1 korrektúrájában (PIM A. 126/1.) az 5. és a 6. sor végén a vesszőt pontra javította, a 10. sor végén a pontot kettőspontra cserélte. A VA3 korrektúrájában (OSzK Fond. Hung. 1731.) a 6. sorban az Oh után vesszőt tettek.

Szövegeltérések:

Főcím: Ódák  BN
Cím:A sár dicsérete  BN
Hó hull a sárba VA1 VA2 VA3
3. segitsetek BN
5. szüz       BN
    világ,BN
6. Óh BN VA1
    Oh,           VA3 VA4 VA5
    valóság, BN VA3 VA4 VA5
9. dal) BN VA1
10. menedéke. BN
11. a sok Semmire, VA4 VA5
12. égre.          VA3

Keletkezéstörténet

A sár mint az álmok, vágyak temetőjének szimbóluma Adynál prózában már debreceni újságíró korában megjelenik: „Itt ülök dideregve, betegen… Kinézek az ablakon. Álmos, szürke felhőkből paskol a sárba a hideg eső – írja Sár c. glosszájában. – Bántóan unalmas, szomorú zaj ez… Sár mindenütt. Temetkezik a lomb, a virág, s ébrednek az eltemetett álmok… Egy-egy hulló csepp a szív egy-egy könnye, a sárba hullt levél meghalt reményünk gyászjelentő lapja […] itt csak sár van. Azok a színek, amiket te láttál, káprázatok, beteges álmok voltak […] Kipp… kopp, újra… emlékszel a lányra, akivel együtt voltatok egy ilyen sáros napon, egy ilyen igazi napon? Te őt, ő téged hitegetett fantomjaival; engem észre se vettek. Hol vannak az álmok? Elhagytak vele együtt… Mert itt csak egy bosszúálló igazság van: a sár…” (AEÖPM I.2 200–01.) A nagyváradi Szabadság 1901. febr. 2-i számában így ír: „Idézzünk a klasszikusokból […] »Mi lesz az ég könnyéből? – Sár…« Az ég pedig igen könnyezett mostanában, s ha van megkövesült fájdalom, miért ne nevezzük a hópehelyóriásokat megfagyott könnycseppeknek.” (Hétről hétre. AEÖPM I.2 438.) Földessy Gyula a jegyzetben ezt fűzi ehhez magyarázatul: „A »hópelyhek« motívum emlékeztet Ady Sárban veszett hó c. versére.” (AEÖPM I. (1955.) 535.) A Fehér hópelyhek, pici melódiák motívumot Földessy Bródy Sándorra vezeti vissza: „Ábrahám gróf éjjelre mindig nyitott ablakán keresztül jól hallotta a pelyhek melancholikus zenéjét… odaült az ablakhoz, hogy jobban hallja, mint muzsikál az éjben neki egész operákat, regényeket, hősit, fényeset” („a finom nagy hóesés”). (Bródy Sándor: Apró regények. 15–16.; Földessy: Amt 69.)

A versnek közvetlen természeti kiváltó előzménye is van. 1907 januárjában ezt írja édesanyjának Párizsból: „Itt Párisban alig volt tél. Kétszer esett kevés hó s mindjárt elolvadt.” (AEl I. 230.) A BN számára pedig jan. 29-i dátummal ezt írja: „Párizsban délután öt óra körül íródik ez a kurta levél. Álmos, januári felhők borongnak az égen. A földön pedig, a Ville-Lumière utcáin, széles pocsolyák. A Café de la Paix előtt a rossznyelvű idegenek csúfolódnak. – Voilà Paris: ville de la lumière et de la boue.” (Párizs, az új Éva és a szerelem. AEÖPM VIII. 160.)

Sík Sándor a Baudelaire-féle „sátánkodás”-sal hozza összefüggésbe a verset, majd megállapítja: „Amikor ezeket a káromló verseket írja, vagy amikor a dekadens ösztönéletet akarja önmaga előtt igazolni: néha legbelsőbb lényétől idegen, lapos, materialista életfilozófiát hirdet.” (Sík 168.) Vezér Erzsébet véleménye szerint: „Aki ilyen határozott vallomást tesz a való világ mellett, annak kevés köze van irracionálishoz, metafizikához, még akkor is, ha szimbolikus világában később Isten is fontos szerephez jut.” (Vezér 200.) Király István ismét másként értelmezi a verset: „Feltűnt verseiben a rohanás, s a szépség szomszédságában a Semmi, a Soha – írja –, a Semmiségbe vágódtak be itt a lélek álmai, a Semmivel jelentett egyet a hópelyhek hona, a szépség hazája, az ég »fehér, szűz« világa.” (Király I. 349.)

Irodalom

Sík 169.; Földessy: Amt 68–69.; Vezér 200.; Király I. 349.; Baróti 125.
Hátra Kezdőlap Előre