Az utca éneke

A szalonoké parfümös rege,
Szilaj és új az utca éneke.
A régi dal: mithosz és diadal,
Véres és bús ének a fiatal.
A szalonokban a könny is hamis,
Az utcán hű az őrült kacaj is.
Amit felbecsül szentre a szalon,
Az az utcán rongy kóta, kusza lom.
Csinált sírások, ravasz kacajok,
Az utca bátran derül és sajog.
A szalon-ének beteg kedv-vidék,
Az utca bátran löki ki szívét.
Ott siratják a mult isteneket,
Itt nekik már rég beesteledett.
Ott tanult, pompás, fölséges karok,
Itt együgyű, de viharos dalok.
Holnap tán régi dal lesz a rege,
De föld-robaj az utca éneke.Megjelenés

Első megjelenés: Nsz 1907. augusztus 25. XXXV. évf. 202. sz. 2. – Ady Endre – („Versek” főcímmel elsőnek közli Az őszi rózsák és A csillagok csillaga c. versek előtt.) – Kötetben: Isz1 (1909) (Az utca éneke ciklus) 85–86.; Isz2 (1911) 85–86.; Isz3 (1918) 85–86.; Isz4 (1919) 85–86. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 109.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk az Isz2-ből.

Szövegeltérések:

Főcím: Versek Nsz
Cím fölött: I. Nsz
1. rege. Nsz
2. uj Nsz
3. dal Nsz
4. bus Nsz
6. hü Nsz
    is, Nsz
6–7. [nincs strófaköz] Nsz
9. sirások, Nsz
10. derűl Isz1
12. szivét. Nsz Isz1
12–13. [nincs strófaköz] Nsz
16. együgyü, Nsz Isz1 Isz3

Keletkezéstörténet

Párizsból hazatérve 1907 nyarán megszaporodtak a költő „vörös versei”, aug. 25-én három proletár-verse jelenik meg egyszerre a Nsz-ban: Az utca éneke, Az őszi rózsák és A csillagok csillaga. (Az Nsz-hoz fűződő kapcsolatáról l. e kötetben A Délibáb üzenete jegyzetét.) Révész Béla érdeme, hogy kapcsolata a lappal egyre szorosabbá válik. „A magyar szocialista párt lapja ekkor érkezett új érába – írja Bölöni György. – Napilappá fejlődött, és Garami Ernő lett szerkesztője. Mind erőteljesebb orgánum, és tekintélyessé nő a pesti újságok között. Révész Béla az újjáformált »Népszava« titkára és irodalmi szerkesztője lesz, és ő melengeti magában azt a feladatot, hogy Ady verseinek utat nyisson a proletárok felé, és éppen akkor tegye azt, amikor Ady kezd pódium nélkül maradni a magyar feudalizmus ellen kicsorduló, ostoros verseivel.” (Bölöni 136.)

Jellemző azonban, hogy Ady a Nsz-nak írt verseit még nem vette fel a VA-ba. Néhányat közülük kötetben sem közölt, de jelentős hányadukból és az 1908-ban publikáltakból egy évvel később, a Isz-ben külön ciklust csinál, s ennek éppen Az utca éneke címet adja.

Magyarázat

A kóta szó a kotta népies–régies változata.

Irodalom

Földessy: Amt 94.; Hegedűs Loránt 24–26.
Hátra Kezdőlap Előre