Az őszi rózsák

Proletár-lyányok: dér-esettek,
Mágnás-parkokban őszi rózsák.
Hogyha nem szeretnek, lakolnak
S lakolnak, hogyha már szerettek.
Ha sok az álmuk, fonnyadoznak,
Hogyha kevés, kidobják őket.
Krizántém helyett pótvirágok,
Gomblyukában a gazdagoknak.
Őszi rózsák: proletár-lyányok,
Írisz is volt hamupipőke
S pórvirág volt a krizántém is.
Lesztek ti még csodavirágok.Megjelenés

Első megjelenés: Nsz 1907. augusztus 25. XXXV. évf. 202. sz. 2. – Ady Endre – („Versek” főcímmel Az utca éneke után és A csillagok csillaga előtt közli másodikként.) – További megjelenés: FMo 1909. január 21. IX. évf. 17. sz. 1. – Tárca – Ady Endre – Kötetben: Isz1 (1909) (Az utca éneke ciklus) 92. –; Isz2 (1911) 92.; Isz3 (1918) 92.; Isz4 (1919) 92. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 111.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a Isz3-ból.

Szövegeltérések:

Főcím: Versek Nsz
Cím fölött: II. Nsz
1. Proletár-lányok: dér esettek: Nsz
7. Krizantém FMo Isz4
9. proletár-lányok, Nsz
10. Irisz Nsz
    hamupipőke, FMo
11. Spórvirág[sh] FMo
    krizantém FMo Isz4

Keletkezéstörténet

A krizantém Ady szimbolikájában a nemesség, kifinomultság úri virága. „Vannak csodálatos tűzkő-színű krizantémok – jegyzi be párizsi noteszkönyvébe. – Az ember szeretne beszélgetni velük.” (Pn II. 14.; AEÖPM VIII. 237.) A Válasz Tóth Bélának c. cikkében az „új szándékú, új lelkű” magyarokról írja: „A krizantém tájékáról szárnyalt föl s talált valamikor Európára ez a lélek. Ennek van még mutatni és mondani valója Európa és a világ számára. Ennek a krizantémnak rejtett, nagy értelme s gazdagsága adatott”. (AEÖPM VIII. 180.) A krizantém hazája Kelet-Ázsia, az ősmagyarok is Keletről jöttek a Kárpát-medencébe. Egyik glosszájában arról ír, hogy a krizantémot a japánok nemesítették vadvirágból: „Egyszerű mezei virágból csinálták a pompás és ezer gazdagságú krizantémot” – írja. (AEÖPM VII. 231–32.) Így kapja meg az értelmét a vers azon sora, hogy: S pórvirág volt a krizantém is. / Lesztek ti még csodavirágok. A pórvirágnak és a krizantémnak ilyen szembeállításával találkozunk már a Hepehupás, vén Szilágyban c. versben is egy évvel előbb, önmagára, a lelkére vonatkoztatva: „Paraszt zsályaként aludt el / S bús krizantém-fürttel ébredt”. (L. a vers jegyzetét e kötetben.)

Irodalom

Földessy: Amt 57.
Hátra Kezdőlap Előre