ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI
III.

Költemények, alkalmi versek

(1906. jan. 28. - 1907.)


Sajtó alá rendezte: Kispéter András és Koczkás SándorBudapest : Neumann Kht., 2000
TARTALOM

  Dalok tüzes szekerén
Agg Néró halála
Bolyongás Azur-országban
Egyedül a tengerrel
Henrik úr lovagol
Örök harc és nász
Menekülj, menekülj innen
Öröm-város volt a hazám
Judás és Jézus
Új Heléna
Lábán hivása
Miklósnak - Bandi
[Ezek a Halál...]
Az Avar-domb kincse
A Halál automobilján
Dús lovag násza
Thaiszok tavaszi ünnepe
Így szólna a szóm
Intermezzo
Sírás az Élet-fa alatt
Lázár a palota előtt
Pap vagyok én
Uzsorás Khiron kertje
Kleopátra hivása
Futás a Gond elől
A Léda arany-szobra
Mammon-szerzetes zsoltára
Gémek az Olimpusz alatt
A szememet csókold
Pénz a remeteségben
Az anyám és én
Nem mehetek hozzád
Halál a síneken
Mátyás bolond diákja
Megáradt a Tisza
Szent Junius hívása
A Zozó levele
Páris, az én Bakonyom
Absolon boldog szégyene
A platán-fa álma
Délibáb-ősöm Köd-városban
Jöjj, Léda, megölellek
Fekete Hold éjszakáján
Bölcs Marun meséje
Párisban járt az Ősz
Léda a kertben
Rózsaliget a Pusztán
Álom egy Méhesről
Szent Margit legendája
Hepehupás, vén Szilágyban
Bihar vezér földjén
Gyáva Barla diák
[Álmatlan, gyilkos lázban...]
Álom álom helyett
A rég-halottak pusztáján
Özvegy legények tánca
A Holnap elébe
Jó Csönd-herceg előtt
Elillant évek szőlőhegyén
Mária és Veronika
Három őszi könnycsepp
Sírni, sírni, sírni
Százezer éve már
Hazavágyás Napfény-országból
Havasok és Riviéra
Egy csúf rontás
A bélyeges sereg
A karácsony férfi-ünnep
Egy jövendő karácsony
A nagy Kéz törvénye
[Valaki élt...]
Dózsa György unokája
A Délibáb üzenete
Ahol Árgyilus alszik
Én nem vagyok magyar?
Lédával a bálban
Pénz és Karnevál
Farsang a Duna-tájon
Sárban veszett hó
Akiknek dajkája vagyok
A percek aratója
Az ős Kaján
Az áhított csömör
Fölszállott a páva
Egy ismerős kis fiú
Köszvény-ország márciusa
Nóta a halott szűzről
Az Értől az Oceánig
Várás a Tavasz-kunyhóban
A grófi szérün
A legszentebb csók
A Duna vallomása
A befalazott diák
A papok istene
A legjobb csókok
A hotel-szobák lakója
Mi urunk: a Pénz
Emlékezés Táncsics Mihályra
Csák Máté földjén
Szent Lélek karavánja
Víg úrfiak bora
A néma madarak
Ének a Visztulán
Vér és arany
Ülök az asztal-trónon
Add nekem a szemeidet
Az én koporsó-paripám
Asszonyok a parton
Háborog a sír
Az én sírásom
Egy jövő költő
A fekete zongora
A nyári délutánok
Beszélgetés egy szekfűvel
Az őszi lárma
A fiaim sorsa
Megcsókolom Csók-kisasszonyt
Ha a szemem lefogták
Az utca éneke
Az őszi rózsák
A csillagok csillaga
Az én két asszonyom
Cseng az élet
Zikcene, zakcene, satöbbi
Lányos anya izenete
Valamikor lányom voltál
Sötét vizek partján
Utazás a Multban
A gazdagság álma
Két hajdani szeretők
A ködbe-fúlt hajók
Az alvó csók-palota
A nagy Pénztárnok
A magyar Messiások
A Halál-árok titka
Kereszttel hagylak itt
Mostoháim a Betűben
Ki ad többet érte?
A Halál rokona
Az elüzött Könny
A nagy álom
Az elbocsájtott légió
Csolnak a holt-tengeren
Hazamegyek a falumba
Maradhatsz és szerethetsz
Közel a temetőhöz
Ilonka
Akik mindig elkésnek
Csak egy perc
Harcos ember szive
Egy megtalált könyv
Új könyvem fedelére
Ha távolról nézek
Új várak épültek
A téli Magyarország
Álmom: az Isten
A vidám Isten
[Ez az Élet könyve...]
[Az éjszakán...]

Előszó a jegyzetekhez
Kiadástörténeti függelék