379. Molnár Ferenc – Ady Endrének

[Budapest, 1907. ápr. 18.]

csütörtök

Kedves barátom,

mindenek között – és ezt mindazzal az őszinteséggel mondom, amire képes vagyok – a te néhány sorod volt számomra a legnagyobb öröm és megtiszteltetés. Dicsőség nekem a te szereteted, aki köztünk legtöbbet szenvedtél a mi közös fiatalságunkért. Engedd meg, hogy elfogódott szívvel köszönjem meg neked ezt a váratlan és meleg üzenetet.

Szeretettel üdvözöl

tisztelőd és barátod
  Molnár Ferenc

[Címzés:]
  Monsieur
  E. de Ady
  homme de lettres
  Paris
  15. Rue de Constantinople
  France379. Molnár Ferenc – Ady Endrének

[Budapest, 1907. ápr. 18.]

K: MTAKKK 8/8 – Hajtott levélpapír borítékkal – 2 f. (1. f.: r) – 112 x 174; 92 x 117 mm – Tintaírás – A borítékon ismeretlen kéztől: áthúzott 16, a boríték hátoldalán ismeretlen írással: Molnár F Pr.: vétel Ady Lajosnétól 1951.

Dat.: fpb: Bp 907 ápr 18 – épb: Paris 20 avril 830 07

M: Ady-könyv 56. – AEÖPM X. 371–372. – AEl I. 413. – EmlAE III. 380.

Az Ady-könyvben a közlő Ady Lajos a levélhez ezt a jegyzetet fűzte: „A levél Párizsba volt címezve, s nyilván azt az üdvözlést viszonozta, melyet Az ördög sikere (gondolom 50-es jubileuma alkalmából) küldött A. E. a levélírónak.” Nem tudjuk volt-e ilyen levél. Belia György szerint Ady Molnár Ferencnek kislánya születése alkalmából gratulált, arra válasz ez a levél (l. AEl I. 413.). Egy harmadik feltevés áll talán legközelebb az igazsághoz, Láng Józsefé, aki Ady Molnár Ferenc színpada c. – nem egyértelműen dicsérő – írásához írt jegyzetében (AEÖPM X. 371.) a cikk következő szövegrészéhez: „Molnár Ferencnek … nem is régen majdnem bámész rabja lettem” – az alábbi jegyzetet fűzi a levél közlése előtt: „Ady szavai valószínűleg 1907-re vonatkoznak, s Molnár Ferenc Az ördög c. színművével kapcsolatosak. A színdarabot 1907. ápr. 10-én mutatta be a Vígszínház, szövegét pedig pár nappal később Bölöni rövid levél kíséretében küldte Párizsba feleségének, Itókának, kérve, mutassa azt meg a szintén Párizsban tartózkodó Adynak. (Bölöni levele a PIM tulajdonában.) Ady nyomban elolvashatta a darabot, s feltehetőleg lelkes, elismerő levélben köszöntötte Molnárt. Ady levelét ugyan nem ismerjük, de tartalmára következtethetünk Molnár Ferenc […] válaszából”. – Ady és Molnár kapcsolatáról l. még a 421. sz. levelet és jegyzetét.
Hátra Kezdőlap Előre