BESSENYEI GYÖRGY

TÁRSADALOMBÖLCSELETI ÍRÁSOK

1771-1778


Sajtó alá rendezte Kulcsár PéterBudapest : Neumann Kht., 2000
TARTALOM


Bevezetés

A magyar nemzetnek szokasairul, erköltseirül,
uralkodásának modjairul, törvenyeirül, és nevezeteseb viselt dolgairul

Egész Európa' formája a 'XIdik százban
A törvények útja
Túdós társaság
Hunyadi
Hunyadi János élete
Lukánus első könyve

Jegyzetszótár