JÓKAI MÓR

EPPUR SI MUOVE
ÉS MÉGIS MOZOG A FÖLD

(1872)


Sajtó alá rendezte Margócsy József, Margócsy Józsefné, Oberländer ErzsébetBudapest : Neumann Kht., 2001

 TARTALOM


[Ajánlás]
Előszó
A csittvári krónika
A Rákóczi harangja
A furcsa patronus
Hová vezettek a levelek?
Az édes otthon
A theátristák
Bálvándy
A sárga violák
Amit a patvaristák tanulnak
A persiettető
A cáfolat
Az első intés
Az elefántcsontra festett kép
A messzelátó család
Az első „te”
Ariadne
A hecc
A hírhedett erőművész
Hátrafelé fölfelé
A szivárvány közepett
A hőstett
Mi van a fenyők mögött?
Közelebb az éghez
Lenn a földön
A vál-úton
A nagyanya fenyítő keze
A Lóháton
A nádornál
Őszi harmat után…
Milyen szépek a grófnő nefelejcsei…
A rundellában
Különböző női szívek
Apelles csizmadiái s az igazi csizmadia
Ahol a citromfa virít
Az árvaság kezdete
A hősnő
A boldog szerelem
A jég hátán
A teaivástól
A pusztában
Kortesdolgok és családi bajok
Correctura
Alkonysugarak
„Volt. Nincs. Lesz.”
Keresik és nem találják
A harc vége
A költő álma

Kiadások, fordítások
Keletkezése, forrásai
Irodalom
Szövegváltozatok
Tárgyi és nyelvi magyarázatok