JÓKAI MÓR

A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI

(1869)


Sajtó alá rendezte Szekeres LászlóBudapest : Neumann Kht., 2001

 TARTALOM


Hatvan perc!
A temetési ima
Tallérossy Zebulon
Két jó barát
A másik kettő
Mindenféle emberek
A bakfis
A zsibárus
Női bosszú
Az aláhúzott sorok
A kézfogó napja
Az első lépcső „ama" magaslathoz
Tavaszi napok
Az érem másik oldala
Akik igazán szeretnek
A vérveres alkony
Az a harmadik
Elől víz, hátul tűz
Egy nemzeti hadsereg
A szalmakomisszárius
Az első tandíj
A betyár
A királyerdőben
A haldokló ellenfél hagyatéka
Napfény és holdfény
Sötétség
Mindenváró Ádám
Sorsát senki sem kerülheti el
Egy magános lovag
Párharc mennykövekkel
Zenit
Az eldobott lélek
Ephialtes
Perhelia
Régi jó barátok
Nadír
A nem mutatott levél
Egy ember, akit még eddig nem ismertünk
A túlvilágról
A kőszívű ember előtt
A börtön távirdája
Az első tőrdöfés
A fejgörcsök napján
A tőr hegye letörve
A kőszívű ember felel
A kérő
Comedy of errors
A szenvedések kulcsa
Húsz év múlva
Végszó

Kézirat, kiadások, fordítások
Keletkezése, forrásai
Irodalom
Szövegváltozatok