MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


ANGYAL DÁVID

KÉSMÁRKI THÖKÖLY IMRE

1657-1705


ELSŐ KÖTET

MÁSODIK KÖTET


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1888-1889

BUDAPEST
MÉHNER VILMOS KIADÁSA
1888-1889


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.