MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ

GHYMESI FORGÁCH FERENCZ

1535-1577
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
Dr. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1904

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1904


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

Címlap[1][2]


Tartalom

ELSŐ KÖNYV
IFJÚ ÉVEK

MÁSODIK KÖNYV
FORGÁCH
MINT ÁLLAMFÉRFIÚ

HARMADIK KÖNYV
HANYATLÁS KORA

NEGYEDIK KÖNYV
ÚJ OTTHON

ÖTÖDIK KÖNYV
A PÁLYA DELELŐJÉN

Jegyzetek