MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. TÓTH-SZABÓ PÁL

SZATMÁRI GYÖRGY PRIMÁS

1457-1524
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
Dr. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1906

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1906


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


1. SZATMÁRI BREVIARIUMÁBÓL.[1]


Tartalom

BEVEZETÉS.

ELSŐ KÖNYV
AZ OTTHON

I.

II.

MÁSODIK KÖNYV
A PÁLYA KEZDETÉN

I.

II.

III.

IV.

HARMADIK KÖNYV
PÜSPÖK ÉS KANCZELLÁR

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

NEGYEDIK KÖNYV
PRIMÁS ÉS FŐKANCZELLÁR

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Jegyzet