Illés László

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm és üdvözlöm valamennyiüket, akik eljöttek, hogy részt vegyenek a Nyugatról folytatott konferenciánkon.

Ez a műhely-megbeszélés szorosan illeszkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai programjához. Mint láthatják, a Nyugatot bemutató kiállítás termében gyűltünk össze, annak a kiállításnak a termében, amelyet tavaly ősszel nyitottunk meg a folyóirat kényszerű megszűnésének harmincadik évfordulójára. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy keretet adhatunk ennek a konferenciának, amelyen részt vesznek irodalmárok, irodalomtörténészek, a szélesebb szakma, munkatársak az Egyetemről, az Irodalomtudományi Intézetből és más munkahelyekről. A Nyugat a század első fele legnagyobb hatású folyóirata volt, akkor is, ha különösen későbbi szakaszában mellette, körülötte más irányzatok, lapok indultak, amelyek vagy vele párhuzamosan, vagy vele perlekedve haladtak előre. Mindenesetre alkalmas a Nyugatról folytatott tanácskozás arra, hogy a folyóirat keretein túlmenően az egész magyar irodalomról eszmélkedhessünk, sőt világirodalmi vonatkozásokról és más művészetekről is szót ejtsünk. Azt reméljük, hogy ez a tanácskozás hasznos indításokat adhat mindenkinek, akit a téma érdekel; új impulzusokat adhat a továbbgondoláshoz, egy szervezettebb kutatáshoz.

Az épületünkben folyó építési munkálatok következtében némileg kényszerűség is volt, hogy ebben a teremben gyűltünk össze, de ugyanakkor némileg szimbolikusnak is tartjuk ezt a körülményt, mert ez a kiállítási terem, ahol vagyunk, egy-két más kiállítás mellett az elmúlt évben a legszámosabb látogatóközönséget vonzotta. A múzeum látogatottsága nem utolsó sorban éppen a Nyugat-kiállítás következtében egy év során majdnem a kétszeresére emelkedett. Joggal gondolhatjuk tehát, hogy olyan témáról folyik itt az eszmecsere, amelyben egymásba kapcsolódnak a tudomány érdekei és az irodalmi művelődés, a közművelődés igényei, elvárásai is, így tehát ez a találkozás igen szerencsésnek mondható.

A szakmai tanácskozás körülményeihez megemlíteném, hogy a délelőtti ülésszakon Király István fog elnökölni és ő vezeti a vitát, a bevezető előadást pedig Czine Mihály tartja. A délutáni ülésszakon, amely a Nyugat második és harmadik korszakával foglalkozik, Szabolcsi Miklós elnököl és ő tartja a bevezető előadást is. Többen jelezték, hogy konferenciánkra előadással készültek, azonban mégis úgy gondoltuk: hagyunk időt arra is, hogy a rendelkezésünkre álló néhány órát ne csupán az előre elkészített előadások töltsék ki, hanem bárki szabad előadással is megnyilatkozhassék, akár azért, mert ezzel az elhangzottakhoz kíván hozzászólni, akár pedig saját kutatásairól, elgondolásairól tudósítja a jelenlevőket. Ha úgy adódna, hogy idő hiányában nem tudna mindenki megnyilatkozni akár előre elkészített, akár pedig szabad előadással, tőlük is kérjük előadásuk szövegét, vagy később megírandó hozzászólásukat. A tanácskozás anyagát a Múzeum egyik sorozatában hamarosan közzétesszük, annál inkább, mivel ennek a tanácskozásnak az anyaga értékes hozzájárulás lehet a század első fele irodalmának kutatásához és mindazok érdeklődésének kielégítéséhez, akik a közvetlen irodalomkutatói szférán túl hevesen érdeklődnek nemzeti kultúránk eme értékes öröksége iránt. Ezzel a tanácskozást megnyitom és átadom a szót Király István elvtársnak, kérem, hogy elnöki tisztét vegye át és irányítsa a vitát.

Kezdőlap Előre