MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FRAKNÓI VILMOS

ERDŐDI BAKÓCZ TAMÁS ÉLETE

1442-1521
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1889

BUDAPEST
MÉHNER VILMOS KIADÁSA
1889


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

I. MINIATURE DÍSZKERET ERDŐDI TAMÁS ZÁGRÁBI MISEKÖNYVÉBEN.[1]BAKÓCZ TAMÁS ARCZKÉPE, ÉRMÉRŐL NAGYÍTVA.[2]


Tartalom

I. FEJEZET.
MÁTYÁS UDVARÁNÁL.

I.

II.

III.

II. FEJEZET.
II. ULÁSZLÓ CANCELLÁRJA.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

III. FEJEZET.
VELENCZE HÁLÁJA.

I.

II.

III.

IV. FEJEZET.
RÓMÁBAN.

I.

II.

III.

IV.

V.

V. FEJEZET.
VÉGSŐ ÉVEI.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

HASONMÁSOK SZÖVEGE.

I.
AZ 1491-IKI SZERZŐDÉS UTOLSÓ LAPJA.

II.
A ZÁGRÁBI MISSALE EGY LAPJA.

III.
BAKÓCZ TAMÁS SAJÁTKEZŰ LEVELE 1517-BŐL.

Jegyzetek