MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FRAKNÓI VILMOS

HUNYADI MÁTYÁS KIRÁLY

1440-1490
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1890

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1890


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.Mátyás királyAZ 1473-BAN BUDÁN NYOMTATOTT KRÓNIKA UTOLSÓ LAPJA.AZ 1488-BAN AUGSBURGBAN NYOMTATOTT THÚRÓCZI-FÉLE KRÓNIKA LAPJA.A LOVAGTEREM VAJDA-HUNYADON.
(Dr. Czobor Béla fénykép-felvétele után rajzolta Cserna Károly.)


Tartalom

ELSŐ KÖNYV.
MÁTYÁS FIATALKORA ÉS KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA
1440-1458.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

A HUNYADIAK SZÁRMAZÁSA ÉS MÁTYÁS SZÜLETÉSI ÉVE.

I.

II.

MÁSODIK KÖNYV.
MÁTYÁS URALKODÁSÁNAK ELSŐ ÉVEI.
1458-1464.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

HARMADIK KÖNYV.
AZ EURÓPAI POLITIKA KEZDETEI
1464-1471.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

NEGYEDIK KÖNYV
KÜZDÉS A NEMZETI ÉS EURÓPAI VISSZAHATÁSSAL
1471-1476.

I.

II

III.

IV.

ÖTÖDIK KÖNYV.
MÉRKŐZÉS A CSÁSZÁRRAL
1477-1488.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

HATODIK KÖNYV.
A TRÓNÖRÖKÖSÖDÉS
1480-1490.

I.

II.

III.

IV.

HASONMÁSOK SZÖVEGE.

MÁTYÁS KIRÁLY NÉMET LEVELE A SZÁSZ VÁLASZTÓHOZ. KELT 1462 MARTIUS 25.

MÁTYÁS KIRÁLY LEVELE A PÁPÁHOZ. KELT 1478 OCTOBER 28.

MEGJEGYZÉSEK A KÉPEKRŐL.

ÖNÁLLÓ KÉPEK.

A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK.

AZ ALÁÍRÁSOK ÉS OKLEVELEK KELTE.