MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FRAKNÓI VILMOS

WERBŐCZI ISTVÁN

1458-1541
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTETTE
Dr DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1899

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1899


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

I. CZÍMLAP CSERNA KÁROLYTÓL.[1]


Tartalom

BEVEZETÉS.

ELSŐ KÖNYV.
A PÁLYA KEZDETE.
1483-1513.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

MÁSODIK KÖNYV.
WERBŐCZI HÁRMASKÖNYVE.
1514-1516.

I.

II.

III.

IV.

V.

HARMADIK KÖNYV.
WERBŐCZI ISTVÁN MINT KIRÁLYI SZEMÉLYNÖK
ÉS DIPLOMATIAI KÜLDETÉSEI.
1516-1525.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

NEGYEDIK KÖNYV.
WERBŐCZI NÁDOR.
1525-1526.

I.

II.

III.

IV.

ÖTÖDIK KÖNYV.
WERBŐCZI ISTVÁN
JÁNOS KIRÁLY KANCZELLÁRJA.
1526-1528.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

HATODIK KÖNYV.
WERBŐCZI UTOLSÓ ÉVEI.
1536-1541.

I.

II.

III.

IV.

V.

FÜGGELÉK.

WERBŐCZI ISTVÁN BIRTOKSZERZEMÉNYE.

Jegyzet