MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


SZÉCHY KÁROLY

GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF

1725-1801
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1894
A RONTÓ PÁL MEGJELENÉSÉNEK SZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁRA

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1894


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


Tartalom

I. A KORVISZONYOK.

II. A GVADAGNIAK.

III. GVADÁNYI JÓZSEF NEVELKEDÉSE.

IV. KATONÁSKODÁS A HÁBORÚBAN.

V. KATONÁSKODÁS A BÉKÉBEN.

VI. A PAJKOS ÖREG.

VII. NEMZETI ÁRAMLATOK.

VIII. A FALUSI NÓTÁRIUS.

IX. RONTO PÁL.

X. A GVADÁNYI KÖZÖNSÉGE ÉS ÍRÓI MÉLTATÁSA.

FÜGGELÉK.
GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF LEVELEI PÉCZELI JÓZSEFHEZ.

I.
1788 JANUÁR 29.

II.
1788 FEBRUÁR 29.

III.
1788 MÁJUS 10.

IV.
1788 AUGUSZTUS 1.

V.
1788 DECZEMBER 12.

VI.
1789 MÁRCZIUS 20.

VII.
1789 ÁPRIL 7.

VIII.
1789 DECZEMBER 8.

IX.
1790 MÁRCZIUS 4.

X.
1791 JULIUS 8.

SZÖVEG-MAGYARÁZAT.

I.
GVADÁNYI VERSE AZ ERDÉLYI NYELVMÍVELŐ TÁRSASÁGHOZ.

II.
GRÓF GUADAGNI SÁNDOR NYUGTÁJA.

MEGJEGYZÉSEK A KÉPEKRŐL.

ÖNÁLLÓ KÉPEK:

A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK: