MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


FEST ALADÁR

BÁRÓ DÉVAY PÁL ALTÁBORNAGY

1735-1800
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA
1915

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1915


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

1. Keret Dévay Pál bárói oklevelének első lapjáról.[1]Báró Dévay Pál.
(Az eredeti olajfestmény Leményi Jánosné, sz. zalabéri Horváth Mária úrnő tulajdonában)[2]


Tartalom

Előszó.

Bevezetés.
Gyermekévek.
1735-1756.

Első könyv.
Dévay Pál a hétéves háborúban.
(1756-1763.)

I.
Dévay zászlós a Kolin és Landeskrone mellett vívott ütközetekben és Hadik berlini expeditiójában (1757).

II.
Dévay Olmütz felmentésénél és a hochkirchi csatában (1758).

III.
Dévay kapitány hadi tettei a maxeni ütközet előtt és után (1759).

IV.
Dévay Drezda felmentésénél, Berlin másodszori elfoglalásánál és a torgaui ütközetben (1760).

V.
Dévay kapitány hősi viselkedése Pegau bevételénél s a teplitzi és friedbergi ütközetekben (1762).

Második könyv.
Dévay Pál viselt dolgai a hubertsburgi békétől az első franczia háború kitöréséig.
(1763-1792.)

I.
A lengyel zavarok, orosz-török háború, Galiczia megszállása.

II.
A bajor örökösödési háború.

III.
II. József török háborújában (1788-1790).

Harmadik könyv.
Dévay Pál az első koaliczió franczia háborújában.
(1792-1797.)

I.
Dévay az 1792. évi hadjáratban.

II.
Dévay ezredes az 1793. évi hadjáratban.

III.
Dévay az 1794. évi hadjáratban.

IV.
Dévay tábornok az 1795. évi hadjáratban.

V.
Dévay Pál az 1796. évi hadjáratban.

VI.
Dévay báró a második koaliczió franczia háborújában, mint a magyar nemesi felkelés kerületi parancsnoka.

VII.
Dévay Pál halála. Jelleme és érdemei. Leányági utódai.

Függelék.

1. sz.
Dévay Pál leányági ivadékai.

2. sz.
Dévay Pál bárói diplomája.

Jegyzetek