MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


MÁRKI SÁNDOR

DÓSA GYÖRGY

1470-1514
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA
1913

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1913


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.

Címkép.[1]Dálnok.[2]


Tartalom

I. A DÓSA-CSALÁD.

II. DÓSA GYÖRGY IFJUSÁGA.

III. A KERESZTESHÁBORÚ TERVE.

IV. DÓSA GYÖRGY VITÉZSÉGE ÉS KITÜNTETÉSE.

V. DÓSA, A KERESZTESEK FŐVEZÉRE.

VI. A KERESZTESEK GYÜLEKEZÉSE.

VII. A MAGYAR JOBBÁGYOK HELYZETE.

VIII. EURÓPAI PARASZTHÁBORÚK.

IX. A KERESZTESHÁBORÚ ELTILTÁSA.

X. A PAPSÁG ÉS A NÉP.

XI. «A PARASZTKIRÁLY.»

XII. AZ ALFÖLDI HADJÁRAT KEZDETE.

XIII. DÓSA GYÖRGY BÉKÉS- ÉS CSANÁDVÁRMEGYÉBEN.

XIV. AZ APÁTFALVI VÉRTANÚK.

XV. A VÁROSOK MAGATARTÁSA.

XVI. A BUDAI TANÁCSKOZÁS.

XVII. DÓSA GYÖRGY ARADI HADJÁRATA.

XVIII. A GUBACSI CSATA.

XIX. A DEBRŐI ÉS AZ EGERVÖLGYI CSATÁK.

XX. A SAJÓ ÉS A BODROG KÖZÖTT.

XXI. NEMESEK CSATLAKOZÁSA.

XXII. SZATMÁRBAN ÉS SZABOLCSBAN.

XXIII. BIHARBAN.

XXIV. A DUNA-TISZA KÖZÉBEN.

XXV. A DUNÁNTÚL.

XXVI. SZAPOLYAI JÁNOS VAJDA.

XXVII. DÓSA GYÖRGY A TEMESKÖZBEN.

XXVIII. AZ ERDÉLYI FÖLKELÉS.

XXIX. A TEMESVÁRI CSATA.

XXX. DÓSA GYÖRGY HALÁLA.

XXXI. A FÖLKELÉS VÉGE.

XXXII. VAE VICTIS!

Jegyzetek