MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


DR. DÉZSI LAJOS

BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS

1794-1865
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
DR. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA
1916

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1916


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS.
(Abonyi Lajos olajfestménye báró Jósika Sámuel szurduki kastélyában.)[1]


Tartalom

ELŐSZÓ.

ELSŐ KÖNYV.
A GYERMEKKOR.
1794-1811.

I.

II.

III.

MÁSODIK KÖNYV.
A VITÉZ KATONA
1811-1818

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

HARMADIK KÖNYV.
A HÁZASÉLET.
1818-1836.

I.

II.

III.

IV.

NEGYEDIK KÖNYV.
A REGÉNYIRÓ ÉS POLITIKUS.
(1836-1849.)

I.

II.

III.

IV.

ÖTÖDIK KÖNYV.
A SZÁMŰZÖTT.
(1850-1865.)

I.

II.

III.

IV.

FÜGGELÉK

I. IDŐSB BÁRÓ JÓSIKA MIKLÓS IVADÉKAI.

II. LEVELEK A JÓSIKA-EMLÉKALBUMBÓL.

1. BR. PODMANICZKY JULIA LEVELE JÓSIKÁHOZ.

2. BR. WESSELÉNYI MIKLÓS LEVELE JÓSIKÁHOZ.

3. HORVÁTH MIHÁLY LEVELE JÓSIKÁHOZ.

4. SZERDAHELYI EDE LEVELE JÓSIKÁHOZ.

5. LISZT FERENCZ LEVELE JÓSIKÁHOZ.

6. LAMARTINE LEVELE JÓSIKÁNÉHOZ.

7. GR. ANDRÁSSY GYULA LEVELE

8. TELEKINÉ LEVELE JÓSIKÁHOZ.

9-10. BR. JÓSIKA MIKLÓS LEVELEI SZABÓ RICHÁRDHOZ.

11. VAJDA JÁNOS LEVELE JÓSIKÁHOZ.

12. LUKÁCS MÓRICZ LEVELE JÓSIKÁHOZ.

13. BR. EÖTVÖS JÓZSEF LEVELE JÓSIKÁHOZ.

14. KOSSUTH LEVELE JÓSIKÁHOZ.

15. ARANY JÁNOS LEVELE JÓSIKÁHOZ.

16. ARANY JÁNOS LEVELE JÓSIKÁNÉHOZ.

17. BOHUS SZÖGYÉNY ANTONIA ÉS SZEGFI KÁNYA EMILIA LEVELE JÓSIKÁHOZ.

18. VADNAY KÁROLY LEVELE JÓSIKÁHOZ.

Jegyzet