MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


ORTVAY TIVADAR

MÁRIA,
II. LAJOS MAGYAR KIRÁLY NEJE

1505-1558
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA SEGÉLYEZÉSÉVEL
KIADJA A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

SZERKESZTI
Dr. DÉZSI LAJOS

BUDAPEST
AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1914

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1914


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


1. Czímkép. (Richter Aurél rajza.)MÁRIA KIRÁLYNÉ.
(Ioost van Cleef olajfestménye a Szépművészeti Múzeumban.)NAGYMÉLTÓSÁGU
Dr. BERZEVICZY ALBERT
V. B. T. TANÁCSOS URNAK
ARAGONIAI BEATRIX MAGYAR KIRÁLYNÉ
ÉLETIRÓJÁNAK
HÓDOLÓ TISZTELETÉÜL.
AJÁNLJA
A SZERZŐ.

 


Tartalom

BEVEZETÉS.

I.
MÁRIA NEMZETISÉGI SZÁRMAZÁSA.

II.
MÁRIA SZÜLETÉSE, GYERMEKKORA,
NEVELÉSE S TERVEZETT ELJEGYZÉSE.

III.
MÁRIA ELJEGYZÉSE. A POZSONYI ÉS A BÉCSI CONGRESSUS.

IV.
MÁRIA NÁSZAJÁNDÉKA ÉS HOZOMÁNYA.

V.
MÁRIA ÉS LAJOS EGYÉNISÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE.

VI.
MÁRIA HAZÁNKBA ÉRKEZÉSE ÉS MEGKORONÁZÁSA,
FÉRJHEZMENETELE ÉS PRÁGAI ÚTJA. BUDAI OTTHONA.

VII.
MÁRIA HÁZASÉLETÉNEK ALAKULÁSA.
A FÉRJ KÖNNYELMŰ ÉLETE.

VIII.
MÁRIA HÁZASÉLETÉNEK ALAKULÁSA.
AZ UDVAR NAGY SZEGÉNYSÉGE.

IX.
MÁRIA PÉNZÜGYI VISZONYAI.

X.
A TÖRÖK VESZEDELEM. A HONVÉDELEM ÁLLAPOTA.
AZ ORSZÁGOS ÁLLAPOTOK.

XI.
A VESZEDELEM HATÁSA A KIRÁLYI PÁR LELKÜLETÉRE.

XII.
A MOHÁCSI HADJÁRAT. A KIRÁLY HALÁLA.
AZ ORSZÁG ROMLÁSA.

XIII.
A MOHÁCSI RÉMHÍR MEGÉRKEZÉSE.
MÁRIA MENEKÜLÉSE. ÚTKÖZI SZENVEDÉSEI.

XIV.
MÁRIA KIRÁLYNÉ POZSONYI UDVARA.
AZ ORSZÁGOS PÁRTÁLLÁSOK.
A TRÓNKÖVETELŐK.

XV.
MÁRIA KIRÁLYNÉ POLITIKAI
ÉS KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGE.

XVI.
A HAINBURGI TANÁCSKOZÁS.
HÁZASSÁGTERVEZET MÁRIA ÉS SZAPOLYAI KÖZÖTT.

XVII.
MÁRIA ÉS PÁRTJA ORSZÁGVÉDELMI
ÉS KIRÁLYVÁLASZTÁSI GONDJAI.

XVIII.
A SZÉKESFEJÉRVÁRI ÉS A POZSONYI
KIRÁLYVÁLASZTÓ ORSZÁGGYŰLÉSEK.

XIX.
MÁRIA ÉS PÁRTJA KÜZDELME FERDINÁND
KORONÁZÁSA ÉRDEKÉBEN.
MÁRIA MAGYAR HELYTARTÓSÁGA.

XX.
FERDINÁND SZÉKESFEHÉRVÁRI KORONÁZÁSA.

XXI.
MÁRIÁNAK NÉMETALFÖLDRE VALÓ KÖLTÖZKÖDÉSE.

XXII.
MÁRIA NÉMETALFÖLDI KORMÁNYZÁSA.

XXIII.
MÁRIÁNAK TUDOMÁNYOS, SZÉPMŰVÉSZETI
ÉS ZENEI FOGLALKOZÁSA. SPORTKEDVELÉSE.

XXIV.
MÁRIA LEMONDÁSA. ELHAGYJA NÉMETALFÖLDET.
SPANYOLORSZÁGBA KÖLTÖZIK. HALÁLA.

XXV.
MÁRIA HAZAFIAS KEGYELETE.

FÜGGELÉK

MÁRIA KIRÁLYNÉ LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁJA.

II. LAJOS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁJA.

MÁRIA KIRÁLYNÉ ROKONSÁGI TÁBLÁZATA.