MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK


PÓR ANTAL

NAGY LAJOS

1326-1382
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ÉS
MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

BUDAPEST
FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA
1892

BUDAPEST
A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADÁSA
1892


Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsának támogatásával, az Arcanum Kft. CD-ROM kiadványából.


NAGY LAJOS KIRÁLY.
Matejkó után.


NAGYMÉLTÓSAGU ÉS FŐTISZTELETŰ
VASZARY KOLOS URNAK
MAGYARORSZÁG HERCZEG-PRIMÁSÁNAK,
ESZTERGAMI ÉRSEKNEK, KEGYELMES FŐPAPOMNAK
LEGMÉLYEBB TISZTELETEM MELLETT A RÉGI IGAZ BARÁTSÁGGAL
AJÁNLOM EZEN KÖNYVEMET

PÓR ANTAL


Tartalom

Első könyv.

I. Károly király halála és temetése.

II. Lajos király születése.

III. Gyermekkora.

IV. Miként gondoskodott Károly király trónja biztosításán.

V. A főpapok Lajos trónraléptekor.

VI. A főurak Lajos trónraléptekor.

VII. Lajos koronázása.

VIII. Erzsébet anyakirályné nápolyi útja

IX. Erzsébet anyakirályné zarándokolása Rómába.

X. Lajos Erdélyben 1344.

XI. Keresztes hadjárata a litvaiak ellen. Hadai Kázmér lengyel király segítségére mennek.

XII. Szlavon állapotok.

XIII. A horvátok meghódolnak. A székelyek győzedelme a tatárokon.

XIV. Zárát Velencze ostrom alá fogja.

XV. Lajos király Zára fölmentésére indúl, de kudarczot vall.

Második könyv.

I. Endre herczeget meggyilkolják Aversában.

II. A szörnyű tett hatása.

III. A szent-szék helyzete.

IV. A processus generalis.

V. A tollharcz Buda és Avignon közt.

VI. Készülődések minden oldalon.

VII. A magyar hadak Olaszországban.

VIII. Lajos király első olasz útja.

IX. Durazzoi Károly bünhődése.

X. A pápai utasítás.

XI. A nagy járvány.

XII. Johanna visszatérte Nápolyba.

XIII. Laczkfi István vajda viselt dolgai.

XIV. Fegyverszünet Velenczével.

XV. Újabb tárgyalások a szent-székkel.

XVI. Lajos második nápolyi hadjárata.

XVII. Lajos második nápolyi hadjárata.

XVIII. Lajos második nápolyi hadjárata.

XIX. A békekötés.

XX. A nápolyi ügy befejezése.

Harmadik könyv.

I. Lengyelország állapota

II. Lajos király litvai hadjárata 1351-ben.

III. Lajos király 1352. évi litvai hadjárata.

IV. Magyar-szerb viszonyok.

V. Hadjáratok Szerbia ellen 1354-1355.

VI. Háború Velenczével.

VII. Sikertelen békealkudozások.

VIII. Dalmátország visszakerűl a magyar koronához.

IX. Lajos király a római szent-szék érdekében háromszor küld fegyveres segítséget.

X. A «Nagy magyar csapat» nyomai.

Negyedik könyv.

I. Szerb-magyar viszonyok

II. A bogomilek Bosnyában.

III. Tvartko bosnya király.

IV. A görög császár Budán.

V. Lajos király bolgár hadjáratai.

VI. Lajos király bolgár hadjáratai.

VII. Lajk havasalföldi vajda.

VIII. Moldvaország.

Ötödik könyv.

I. Nagy Lajos segítséget küld

II. Albert osztrák herczegnek. II. Rudolf osztrák herczeg terve, hogy Nagy Lajost német császárrá választassa.

III. Ujabb készülődések IV. Károly császár megbuktatására.

IV. Nagy Lajost Lengyelország királyának koronázzák.

V. A lengyelek elfogadják az Anjouház nőági örökösödését.

VI. Magyarország, Csehország és Ausztria közt a béke végleg helyreáll

VII. Lengyel dolgok.

Hatodik könyv.

I. Magyar-velenczei háború Padova érdekében. (1373)

II. A nagy hadjárat tengeren és szárazon Velencze ellen. (1378.)

III. A budai királyi udvarban.

IV. Chioggiát a szövetségesek elfoglalják.

V. A fölcsigázott békepontok.

VI. A halogatás megmenti Velenczét.

VII. A turini békekötés. (1381.)

VIII. Lajos király ujabb tervei Nápoly ellen.

IX. Magyar-franczia szövetség.

X. Az egyházi nagy szakadás.

XI. Johanna végzete.

XII. Nagy Lajos halála, dicsérete.

XIII. Küküllei János korirata.

XIV. Nagy Lajos kormánya.

XV. Az 1351. évi országgyülés.

XVI. A városok és polgári elem.

XVII. Ipar és kereskedés.

XVIII. Nagy Lajos magyarsága.

XIX. A czelli és aacheni kápolna.

XX. A lövöldi, nosztrai és egyéb zárdák, templomok, iskolák; művészet, tudomány.

XXI. A magyar vitézség.

MEGJEGYZÉSEK A KÉPEKRŐL.

ÖNÁLLÓ KÉPEK:

A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK